Ustawa o NBP ma zostać zmieniona

Dziś sejmowa Komisja Finansów Publicznych ma przeprowadzić pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. Zdaniem wykonującego obowiązki prezydenta, marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, zmiana przepisów doprowadzi do pełnego ustabilizowania sytuacji w banku centralnym.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji napisano, że zawiera on rozwiązania pozwalające na płynne wykonywanie zadań ciążących na organach Narodowego Banku Polskiego po upływie kadencji prezesa NBP a przed objęciem obowiązków przez nowego prezesa.

Jak wyjaśniał wykonujący obowiązki prezydenta Bronisław Komorowski, dzięki temu zostanie wypełniona luka prawna, która niewątpliwie była, bo nikt nie przewidział śmierci prezesa.

Wczoraj Komorowski rozmawiał na ten temat z prezesem Europejskiego Banku Centralnego Jean-Claudem Trichetem.

- Jest potrzebna zgoda EBC na dokonywane zmiany, gdyż bank ten bada wszystkie propozycje zmian pod kątem utrzymywania niezależności banków centralnych we wszystkich krajach członkowskich - wyjaśniał marszałek. Jego zdaniem odpowiedź w tej sprawie otrzymamy do końca tygodnia.

Po tragicznej śmierci Sławomira Skrzypka pod Smoleńskiem, jego obowiązki w NBP i RPP przejął pierwszy zastępca - Piotr Wiesiołek. Pojawiły się jednak opinie konstytucjonalistów, że nie może on przewodniczyć RPP i zwoływać posiedzeń Rady, czy też brać udziału w głosowaniach, bo nie pozwala mu na to ani ustawa o NBP, ani konstytucja.

DOSTĘP PREMIUM