Europejski Bank Centralny z zadowoleniem przyjął projekt nowelizacji ustawy o NBP.

W ocenie EBC nowelizacja " wzmacnia pewność prawną w zakresie zapewnienia ciągłości sprawowania urzędu Prezesa NBP oraz usuwa niejednoznaczność obecnych przepisów".

- Zgoda Europejskiego Banku Centralnego była niezbędna, by móc wprowadzić zmiany w przepisach, bo bank ten analizuje je pod kątem utrzymania niezależności banków centralnych we wszystkich krajach członkowskich - tłumaczył pełniący obowiązki prezydenta marszałek sejmu Bronisław Komorowski.

- Jeśli chodzi o niezależność instytucjonalną banku centralnego, EBC uważa, że w przypadku upływu 6-letniego okresu kadencji lub wygaśnięcia kadencji w związku z przesłankami wskazanymi w art. 9 ust. 4 pkt 2-4 ustawy o NBP władze krajowe powinny zapewnić wybór nowego prezesa w rozsądnym terminie po upływie tego okresu lub wygaśnięciu kadencji - czytamy w opinii banku.

W czwartek w Sejmie obyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o Narodowym Banku Polskim. A jak mówił dziś Bronisław Komorowski, z punktu widzenia stabilności Narodowego Banku Polskiego, dobrze byłoby powołać nowego prezesa jak najszybciej.

- W pierwszej kolejności trzeba znowelizować ustawę o NBP, aby dokładnie uregulować status prawny wiceprezesa Piotra Wiesiołka, który obecnie kieruje pracami banku - uważa marszałek. - Stąd moje dążenie do rozstrzygnięcia nowelizacji ustawy, a dopiero potem bez pośpiechu ale i bez zbędnej zwłoki będzie czas na prowadzenie rozmów o nowym prezesie NBP - powiedział Komorowski.

DOSTĘP PREMIUM