Ministerstwo Finansów: Materiały budowlane dla powodzian zwolnione z VAT

Jak podaje resort finansów, 9 czerwca weszło w życie rozporządzenie o czasowym zwolnieniu z VAT materiałów budowlanych przekazywanych jako darowizny osobom poszkodowanym w majowych i czerwcowych podwoziach.

Przepisy mają obowiązywać do końca września.

Resort, chce by zwolnienie obejmowało darowizny na rzecz osób prywatnych, ale także szkół, ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej czy oferujących zakwaterowanie dla uczniów i studentów.

"Darczyńca, aby skorzystać ze zwolnienia, jest zobowiązany uzyskać od poszkodowanego stosowne dokumenty. W przypadku osób fizycznych będzie to oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu czy budynku, w którym powstała w wyniku powodzi szkoda, oświadczenie o przeznaczeniu otrzymanych materiałów budowlanych do usuwania skutków powodzi i zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej potwierdzające poniesienie szkody. Pozostałe podmioty powinny dostarczyć darującemu oświadczenie o przeznaczeniu materiałów do likwidacji szkód po powodzi oraz zaświadczenie wydane przez samorząd o poniesieniu szkody w obiektach. Zastosowanie zwolnienia od podatku w przypadku osób dokonujących dostawy materiałów budowlanych nie oznacza możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem tych towarów" - podało ministerstwo.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM