PKO BP wyemituje obligacje o wartości 5 mld zł

Emisja obligacji PKO BP o wartości do 5 miliardów złotych ma nastąpić do końca 2010 roku. Będą to papiery 10-letnie z możliwością przedterminowego wykupu, poinformował bank w środowym komunikacie.

W środę PKO poinformował, że zarząd banku podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji podporządkowanych o maksymalnej wartości 5 miliardów złotych, by podwyższyć swe fundusze uzupełniające.

- Celem podejmowanych działań jest zapewnienie jak najwyższych wyników finansowych oraz zagwarantowanie jak najlepszej pozycji konkurencyjnej banku na rynku. Obowiązkiem zarządu jest bieżąca analiza otoczenia biznesowego i odpowiednia reakcja - powiedział cytowany w komunikacie prezes PKO BP, Zbigniew Jagiełło.

"Nie wykluczmy żadnego scenariusza"

- Nie wykluczamy żadnego scenariusza, który pozwoli na wykorzystanie naszego potencjału i zapewnienie pozycji niekwestionowanego lidera. Przeprowadzenie emisji obligacji i skorzystanie z pozyskanych środków będzie uzależnione od sytuacji rynkowej - dodał prezes.

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) środki pozyskane z emisji przeznaczone zostaną na podwyższenie funduszy uzupełniających, stanowiących część funduszy własnych PKO. Dzięki temu bank będzie mógł kontynuować rozwój akcji kredytowej, podał bank.

- Emitując obligacje bank może ponadto skorzystać m.in. z programu EMTN (European Medium Term Notes), który daje możliwość pozyskiwania środków w walutach obcych z rynku europejskiego. Decyzja w tym zakresie zależeć będzie od warunków panujących na rynku długu - napisano w komunikacie.

DOSTĘP PREMIUM