Ziętek: Niech ministrowie sprzedają własne nerki

Górnicze związki zawodowe straszą protestami. Nie podoba im się polityka rządu dotycząca branży, m.in. sposób wejścia na giełdę Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Według WZZ Sierpień 80 prywatyzacja sektora ma na celu tylko i wyłącznie załatanie dziury budżetowej - Jeżeli rządowi brakuje pieniędzy, to niech ministrowie sprzedają własne nerki a nie spółkę węglową, która przynosi wpływy do budżetu - radzi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Łagodniejszych słów używa Dominik Kolorz, szef górniczej Solidarności , który godzi się na debiut giełdowy. Przy czym warunki prywatyzacji powinny być wg Kolorza uzgodnione ze związkami- Muszą być zachowane gwarancje pracownicze, musi być zachowany większościowy pakiet skarbu państwa a środki z debiutu muszą zasilić środki inwestycyjne dane spółki- dodaje Kolorz.

Związkom działającym w górnictwie oprócz prywatyzacji nie podoba się jeszcze wiele spraw m.in. pomysł pobierania przez gminy podatku od wyrobisk górniczych. 24 lutego na posiedzeniu łączonych komisji sejmowych gospodarki, ochrony środowiska i samorządu terytorialnego posłowie przyjęli wnioski z prac nad ustawą "Prawo geologiczne i górnicze ".Opowiedzieli się za przyjęciem rozwiązań, które umożliwią gminom górniczym pobieranie od kopalń podatku od podziemnych budowli.- Takie rozwiązanie położy na łopatki górnictwo-uważa Kolorz.

Związkowcy Solidarności, Sierpnia 80, Związku Zawodowego Górników w Polsce i Kadry uważają ponadto, że spółki węglowe są źle zarządzane , a w górnictwie brakuje rąk do pracy - Katowicki Holding Węglowy np. nie wykonuje planów i nie ma wiceprezesa ds. produkcji, w Kompanii Węglowej brakuje ponad 1300 pracowników- przekonuje szef Sierpnia 80.

Dominik Kolorz uważa , że dobrym wyjściem byłoby połączenie wszystkich trzech spółek węglowych w jedną dużą grupę kapitałową. - Tylko przyczyny polityczne nie pozwalają, by do takiej konsolidacji doszło. Bez połączenia spółki konkurując ze sobą powycinają nawzajem- dodaje Kolorz. Jakie protesty szykują górnicze związki? Ich liderzy nie chcą na razie tego zdradzić. Wiadomo, że centrale związkowe spotykają się w tej sprawie 8 marca.

TOK FM PREMIUM