10 lat gwarancji zatrudnienia dla górników JSW

Związkowcy, przedstawiciele ministerstwa gospodarki i zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podpisali częściowe porozumienie w sprawie gwarancji pracowniczych. Związki dopięły swego i zarząd zgodził się na 10-letnie gwarancje zatrudnienia dla wszystkich pracowników spółki. Zapis ten obowiązywał będzie po wejściu spółki na giełdę

- To jest rozsądny, uzasadniony poziom , który wynika z procesu inwestycyjnego w firmie. Rocznie odchodzi z firmy 800-1000 pracowników, więc nie ma się co obawiać przerostu zatrudnienia - mówi prezes JSW Jarosław Zagórowski.

Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej "Solidarności" dodaje, że do pełnego porozumienia brakuje jeszcze trzech elementów: przydziału akcji dla załogi, kontroli państwa nad spółką po debiucie giełdowym oraz 10-procentowych podwyżek płac dla górników.

Po podpisaniu częściowego porozumienia związkowcy zawiesili strajk włoski w kopalniach JSW. Kolejne negocjacje w przyszłym tygodniu.

Dzisiejsze, częściowe porozumienie nie oznacza na razie zakończenia sporu w spółce, ani też zgody związków na upublicznienie JSW. W 11-godzinnych negocjacjach uczestniczyli związkowcy, wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk oraz wiceministrowie gospodarki i skarbu.

DOSTĘP PREMIUM