Kwiatkowski o A2: Kładziemy nacisk na cenę, ale...

- W Polsce szczególnie kładziemy nacisk na wyłącznie jedno kryterium: cenę. A to nie zawsze sprawdza się w praktyce - Krzysztof Kwiatkowski komentował w Poranku TOK FM awanturę wokół fragmentu autostrady A2, budowanego przez chińską firmę COVEC. Minister sprawiedliwości przekonywał też, że trzeba zastanowić się nad zmianą prawa o zamówieniach publicznych.

Kłopoty z A2 - najnowsze informacje>>

- Rozwiązania w Europie i na świecie funkcjonują różnie - mówił minister Kwiatkowski w TOK FM. I podawał przykład zza zachodniej granicy: - W Niemczech zwykle wyklucza się ofertę najtańszą i najdroższą, a szuka się w grupie oferentów, którzy sytuują się w środku stawki - mówił Kwiatkowski. Ale podkreślał: - Wymaga to bardzo precyzyjnego opisania, bo nie mam żadnych wątpliwości, że najważniejszym kryterium, ale nie jedynym, powinna być cena i dodatkowe przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń firmy.

"Gdybyśmy dokładnie sprawdzili COVEC"

Krzysztof Kwiatkowski przypomniał, że polskie przepisy dotyczące rozstrzygnięć przetargów autostradowych, mówią o tym, że firma musi się wykazać określonym przychodem w ciągu roku i oddaniem pewnej ilości kilometrów w ciągu roku. - Aż się prosi o to, żeby ten zapis uzupełnić o szczegółową informację w jakich okolicznościach to oddanie nie nastąpiło, czy nie było opóźnień w terminach realizacji inwestycji i czy także nie było uwag na poziomie odbioru technicznego - dodał minister sprawiedliwości. I przekonywał: - Gdybyśmy takie szczegółowo zapisane kryteria mieli, to podejrzewam, że chińskie konsorcjum nie budowałoby odcinka autostrady A2.

- Niestety te chińskie konsorcjum budowało także w innych częściach świata i duża część z tych inwestycji miała kłopoty czy to z terminowością ich oddania czy z jakością - mówił minister Kwiatkowski w Poranku TOK FM. I ubolewał, że nie zostało to sprawdzone na wcześniejszym etapie. - Dlatego mówię o potrzebie przeanalizowania i zmian w przepisach prawa - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

Kora Jackowska na zdjęciach Tadeusza Rolke: urodzinowa galeria>>

TOK FM PREMIUM