500 minus to dopiero początek kłopotów. Nie przejmujesz się śniegiem? Sporo zapłacisz

500 zł mandatu może być najmniejszym problemem dla właścicieli domów i mieszkań którzy nie odśnieżają chodników, dachów i garaży.

Ostatnio znów trochę sypnęło śniegiem - dlatego warto przypomnieć właścicielom nieruchomości ich obowiązki związane z odśnieżaniem - oraz konsekwencje, które grożą za bierność w tym zakresie. Mandat w wysokości 500 zł może się bowiem okazać najmniejszym problemem.

Zatem: właściciel nieruchomości powinien odśnieżać chodnik położony bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Powinien być odśnieżony starannie, a śnieg nie może być zrzucony na drogę, ani nie może utrudniać przejazdu samochodem czy przechodzenia pieszym.

Jeśli otrzymamy mandat za niewykonanie obowiązku i dalej się z niego nie wywiążemy - kara rośnie do nawet 1,5 tys. złotych. A jeśli ktoś na nieodśnieżonym chodniku poślizgnie się i zrobi sobie krzywdę - może domagać się od nas odszkodowania

Przypomnę jednak - jeśli pomiędzy domem a chodnikiem jest jakiś pas miejskiej zieleni czy inny element infrastruktury, np. płatny parking - wtedy z odśnieżenia jesteśmy zwolnieni.

Nie o same chodniki jednak chodzi.

Powinniśmy także pamiętać o usuwaniu śniegu z dachu budynków, strącania sopli lodu czy innych śnieżnych nawisów, i to nie tylko z domu mieszkalnego, ale także z garażu czy pomieszczeń gospodarczych.

W blokach wielorodzinnych, za odśnieżenie terenu odpowiada wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia. Zatem albo odśnieżą mieszkańcy, albo wezwana zostanie firma zewnętrzna, której wspólnota powierza obowiązek dbania o porządek i przerzuca na nią odpowiedzialność za zaniechania.

Serwis informacyjny

TOK FM PREMIUM