Antyszczepionkowcy chcą złożyć projekt, który zniesie obowiązek szczepień. "Pamiętam umierających pacjentów"

Wkrótce do Sejmu trafi obywatelski projekt ustawy o zniesieniu obowiązkowych szczepień. Po zarejestrowaniu komitetu przez marszałka Sejmu, inicjatorzy tego pomysłu będą mieli trzy miesiące na zebranie stu tysięcy podpisów popierających forsowane zmiany.

Tymczasem ministerstwo zdrowia ostrzega że brak szczepień spowoduje powrót dawno zapomnianych śmiertelnych chorób.

Bez obowiązkowych szczepień

Pomysłodawcą projektu jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach STOP NOP. Organizacja działa na rzecz "osób pokrzywdzonych przez szczepienia". Projekt ustawy zakłada przede wszystkim zniesienie obowiązku szczepień.

Ponadto antyszczepionkowcy chcą większego prawa do informacji. Nowa ustawa obligowałaby służby medyczne do dokładnego wywiadu oraz pisemnej informacji o ryzyku zdrowotnym przed szczepieniem i po nim. Opiekunowie mieliby także otrzymać możliwość zgłaszania uwag do zmian kalendarza szczepień. Projekt zakłada jednak obowiązek szczepień ochronnych, gdy wojewoda lub minister ogłosi stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii.

- Stowarzyszenie STOP NOP liczy na aktywizację całego środowiska osób poszkodowanych przez obecny system. Chcemy, żeby do społeczeństwa dotarł przekaz, że w 20 państwach europejskich szczepienia są dobrowolne. Debata o obowiązku szczepień przetacza się przez Europę. Mamy prawo zadawać pytania i uzyskiwać rzetelne odpowiedzi na temat szczepień - mówi prezeska Stowarzyszenia STOP NOP Justyna Socha.

Brak szczepień jako poszanowanie praw człowieka

- Polacy mają prawo zadawać lekarzom pytania. Dobrowolność spowoduje, że rozmowa o NOP nawet z lekarzem będzie bardziej otwarta. W tej chwili lekarz i inspekcja sanitarna są w konflikcie interesów. Z jednej strony mają za zadanie dbać o maksymalną liczbę szczepionych dzieci, a z drugiej muszą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne, które są skutkami szczepień - tłumaczy Socha.

Prezeska Stowarzyszenia dodała, że obecnie konsekwencje błędów przy szczepieniach spadają wyłącznie na rodzinę.

- W naszym kraju nie ma funduszu odszkodowań. Istnieje orzecznictwo europejskie mówiące o tym, że obowiązek szczepień jest sprzeczny z Konwencją o Prawach Człowieka. Naszym celem jest poszanowanie prawa człowieka w sprawie świadomego decydowania o zabiegu medycznym. Nie może być tak, żeby decydował za nas urzędnik - uważa rozmówczyni.

Liderka organizacji dodała, że szczepienia nie są tylko problemem dzieci i rodziców.  - Chcemy, żeby społeczeństwo zdało sobie sprawę, że popierając obowiązek szczepień, popiera też obowiązek szczepienia wśród innych grup wiekowych. W innych krajach wymusza się już obowiązek szczepienia na grupach zawodowych. Ten problem dotknie dorosłej części społeczeństwa. Wtedy będzie już za późno, by powiedzieć stop - dodaje Socha.

Czym jest NOP?

Co oznacza skrót NOP? NOP to w rozwinięciu: Niepożądane Odczyny Poszczepienne. Światowa Organizacja Zdrowia tłumaczy, że są nimi objawy czasowo związane ze szczepieniem, czyli negatywne skutki szczepień. Wynikają one jednak z wielu czynników. Powikłania poszczepienne mogą być związane z działaniem szczepionki, współistnieniem innych chorób lub samym błędem szczepienia.

Głos Ministerstwa Zdrowia

Inicjatywę skomentował wiceminister zdrowia Zbigniew Król - To jest dramatyczne niezrozumienie roli szczepień ochronnych i niedocenienie ich znaczenia. W tej chwili sukces programu szczepień spowodował, że nie pamiętamy już, jak wygląda choroba Heinego-Medina czy odra. Nie pamiętamy epidemii, które dziesiątkowały ludność europejską przez stulecia. Szczepionki były elementem sukcesu - powiedział reporterce TOK FM wiceminister.

- Jeżeli ktoś kwestionuje te osiągnięcia, to musi powiedzieć o zagrożeniach, które mogą spotkać społeczeństwo. Po latach przygotowań mamy możliwość kontrolowania w zasadzie nawet pojedynczych ognisk występowania chorób, np. odry czy gruźlicy - tłumaczył Zbigniew Król.

- Trudno mi zrozumieć postępowanie ruchu antyszczepionkowego. Jestem lekarzem i pamiętam ciężkie powikłania odry i pneumokoków. Pamiętam tych małych, umierających pacjentów. Nie chcę, żeby te czasy wróciły - powiedział Król.

Jak wygląda stosunek osób pokrzywdzonych przez szczepionki do tych, których szczepienia uratowały? Według wiceministra jest to nieporównywalne - Jeżeli mówimy o NOP, to jest ich marginalna liczba w stosunku do korzyści, które osiągamy dzięki
szczepieniom w całej populacji. Bardzo trudno jest nawiązać na tym polu dyskusję. Zdecydowanie lepiej jest używać szczepień niż np. leków przeciwko infekcjom. Są one na przestrzeni lat najbardziej przebadane - zauważył Zbigniew Król.

Serwis informacyjny

TOK FM PREMIUM