Kościół nawet po apostazji będzie mógł przetwarzać twoje dane. RODO nic nie pomoże

- Wydano dekret, z którego wynika, że Kościół katolicki ma prawo przetwarzania danych zarówno byłych, jak i obecnych członków - tłumaczy prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich w TOK FM.

25 maja wchodzi w życie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Gwarantuje ono szereg zabezpieczeń dla naszych danych oraz ułatwia usuwanie ich z baz, w których nie życzymy sobie być. Prawo obowiązuje we wszystkich krajach UE.

Chcesz wiedzieć więcej o RODO? Słuchaj audycji Środa z RODO

Jest jednak wyjątek od reguły. Kościoły i związki wyznaniowe, które przed 2016 r. posiadały własne procedury postępowania z danymi osobowymi, są spod RODO wyłączone, a będące w ich posiadaniu bazy podlegają ich wewnętrznym regulacjom.

Co to oznacza w praktyce?

- Niedawno wydano dekret, z którego jasno wynika, że Kościół katolicki ma prawo przetwarzania danych zarówno byłych, jak i obecnych członków - tłumaczy prof. Agnieszka Grzelak z biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Nie będzie można żądać usunięcia danych z ksiąg kościelnych - dodaje.

Państwowy organ musi korzystać z kościelnych przepisów

Wcześniej taką możliwość miały osoby, co do których stwierdzono, że nie są już członkami wspólnoty. Samo określenie tego faktu nie było proste, ponieważ istniało kilka linii orzecznictwa. Jednak  23 maja Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że Generalny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych (GIODO) musi się w tej kwestii stosować do przepisów kościelnych. Oznacza to, że jedynym dowodem wystąpienia z Kościoła jest aktu chrztu ze stosowną adnotacją.

Czytaj też: Każda firma i instytucja musi przestrzegać regulacji UE o danych osobowych... chyba, że to kościół

Wyrok NSA ma znaczenie dla osób, które planują wystąpienie z Kościoła. Część z nich, która nie chciała przechodzić procesu apostazji według wewnętrznych procedur organizacji, decydowała się bowiem na przesłanie oświadczenia, postępując wyłącznie w ramach kodeksu cywilnego. NSA wykluczył taką możliwość.

- Przepisy wewnętrzne Kościoła określają, że jeśli ktoś raz został katolikiem, to pozostaje nim na zawsze - mówi prof. Grzelak, zaznaczając, że nadanie kościołom specjalnych przywilejów zostało przegłosowane na poziomie unijnym, a zmiana obecnej sytuacji wymagałaby modyfikacji konkordatu, który reguluje relacje Kościół-państwo.

Serwis informacyjny

TOK FM PREMIUM