Skandaliczne słowa radnych PiS o Tadeuszu Mazowieckim: Stalinowiec, kojarzy się z dziadostwem

W trakcie dyskusji o nadaniu jednej z ulic w Lublinie imienia Tadeusza Mazowieckiego padły m.in. słowa "ubek", "stalinowiec", "komunista". Użyła ich prof. Anna Jaśkowska, radna PiS.

Z inicjatywą nadania imienia Tadeusza Mazowieckiego jednej z ulic w Lublinie wystąpili radni Platformy Obywatelskiej. W uzasadnieniu napisali m.in.: "Nazwanie ważnej ulicy w Lublinie imieniem Tadeusza Mazowieckiego w roku Jego dziewięćdziesiątych pierwszych urodzin będzie stanowić godne upamiętnienie tej wybitnej postaci w przestrzeni publicznej". Załączyli informacje o życiu i działalności Mazowieckiego, m.in. o jego internowaniu w stanie wojennym oraz uczestnictwie w obradach Okrągłego Stołu.

Uchwała ostatecznie została przyjęta. Za głosowało 14 radnych, 10 było przeciw. Głosowanie poprzedziła jednak długa i bardzo burzliwa dyskusja.

Mazowiecki: "agent", "komunista"

Radni PiS uznali, że uzasadnienie jest zbyt ogólne. Domagali się dodatkowych wyjaśnień, przy okazji przedstawiając "alternatywny życiorys" Tadeusza Mazowieckiego.

Radna PiS, prof. Anna Jaśkowska, naukowiec Politechniki Lubelskiej, pytała, skąd wzięto życiorys, który znalazł się w uzasadnieniu do uchwały. Jak dodała, znalazła zupełnie inny, z innymi faktami.

- Mam takie informacje: Tadeusz Mazowiecki - stalinowiec, komunista, agent NKWD, kolaborował z okupacyjną, bolszewicką władzą w latach stalinowskich. I jeszcze wzmianka - odznaczony Orderem Orła Białego przez rząd komunistyczny.

- Dlaczego tych informacji nie podaliście? - pytała Jaśkowska, przyznając, że korzystała z internetu. Chciała też, by przed głosowaniem miasto wystąpiło do IPN o informacje na temat byłego premiera RP.

Stanisław Brzozowski z PiS przekonywał, że T. Mazowiecki był premierem rządu kontraktowego. - Nie był to pierwszy rząd RP. Polemizowałbym też ze stwierdzeniem, że ten rząd przeprowadził szereg reform, które pozwoliły Polsce wstąpić na drogę rozwoju - mówił Brzozowski, udowadniając, że reformy Balcerowicza były "wyprzedażą Polski, oddaniem wszystkiego w ręce obcego kapitału".

Mazowiecki i mowa nienawiści

Radni Prawa i Sprawiedliwości poszli jeszcze dalej. Piotr Gawryszczak dowodził, że T. Mazowiecki był jednym z twórców mowy nienawiści. - Wypisywał różne głupoty, takie jątrzenie. Poza tym Tadeusz Mazowiecki odpowiadał za to, że w jego rządzie resortem siłowym kierował Czesław Kiszczak, który miał krew na rękach - argumentował Gawryszczak. Odniósł się też do powojennego podziemia. - Wielu z Cichociemnych współpracowało z komunistyczną służbą bezpieczeństwa, dali się złamać. I nie nazywamy ulic ich imieniem, bo nie są do końca dobrym przykładem - dodał.

"Będą pluli na jego ulicę"

Jego klubowy kolega, Dariusz Jezior udowadniał, że wielu mieszkańcom Lublina "pan Mazowiecki kojarzy się z bezrobociem, z upadkiem gospodarki, z dogadaniem się z komunistami". - Przykro mi, że wybieracie takie postacie, które jeszcze żyjącym mieszkańcom kojarzą się z dziadostwem. Na tą ulicę pluć będzie bardzo duża ilość mieszkańców Lublina i państwo do tego dążycie - mówił radny z PiS.

Uchwała w sprawie ulicy Tadeusza Mazowieckiego - mimo sprzeciwu PiS - została przyjęta. Lubelscy radni podjęli też drugą uchwałę w sprawie nazwania jednego ze skwerów w centrum Lublina imieniem Władysława Bartoszewskiego.

DOSTĘP PREMIUM

Serwis informacyjny

DOSTĘP PREMIUM