Palestyńczycy nie będą chronieni przed "nadmierną" przemocą Izraela. USA zawetowały rezolucję

Stany Zjednoczone zawetowały projekt rezolucji Rady Bezpieczeństwa wzywającej do międzynarodowej ochrony Palestyńczyków w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu.

Projekt rezolucji zgłosił Kuwejt w reakcji na burzliwe wydarzenia na granicy pomiędzy Izraelem a terytorium Autonomii Palestyńskiej. Tekst zawierał między innymi apel do izraelskiej armii o powstrzymanie się od stosowania nadmiernej i nieproporocjonalnej siły wobec Palestyńczyków.

Ambasadorka USA przy ONZ-cie, uzasadniając weto, sugerowała Kuwejtowi stronniczość.

- Rezolucja zaproponowana przez Kuwejt prezentuje bardzo jednostronny obraz tego, co działo się w Gazie w ostatnich tygodniach. Każdy, komu zależy na procesie pokojowym, powinien głosować przeciw. Główną odpowiedzialność za fatalne warunki życia w Gazie ponosi Hamas - powiedziała.

Za przyjęciem rezolucji głosowało 10 krajów, cztery - wśród nich Wielka Brytania, Holandia, Polska i Etiopia - wstrzymały się od głosu.

Serwis informacyjny

TOK FM PREMIUM