Rachunki za prąd pójdą w górę. Podano stawki opłaty mocowej

W przyszłym roku nasze rachunki za energię będą wyższe. Od stycznia będzie do nich doliczana tak zwana opłata mocowa. Dziś poznaliśmy cztery stawki tej opłaty. Najniższa wyniesie niespełna dwa złote, najwyższa - ponad 10 złotych miesięcznie.
Zobacz wideo

To, którą z tych stawek zapłacimy, będzie zależało od naszego rocznego zużycia energii. Przy czym progi są tak wyznaczone, że w praktyce większość rodzin będzie płacić co miesiąc najwyższa stawkę - 10 złotych i 46 groszy. Niby niewiele, ale w skali roku to już ponad 125 złotych, które trafi do producentów energii. Na co zostaną wydane te pieniądze? - Na utrzymanie elektrowni węglowych i budowę nowych, gazowych - wyjaśniał Rafał Zasuń z portalu WysokieNapięcie.pl. 

Pieniądze z opłaty mocowej mają też pomóc elektrowniom dostosować się do norm ekologicznych. Na tym jednak nie koniec podwyżek. W górę może pójść cena samej energii. Decyzja w tej sprawie zapadnie za dwa tygodnie.

Opłata mocowa 2021. Co to znaczy?

Opłata mocowa wynika wprost z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. Można ją więc nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Jej wysokość oblicza prezes URE, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.

- Wysokość opłaty mocowej odzwierciedla wprost płatności dla dostawców mocy, które wynikają z aukcji rynku mocy. Środki pozyskane z tej opłaty przeznaczone będą na budowę nowych, modernizację i utrzymanie istniejących jednostek wytwórczych. Celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej i zmniejszenie ryzyka tzw. blackoutu - zaznacza cytowany w komunikacie Rafał Gawin, prezes URE.

Pod względem wysokości opłaty mocowej ustawa różnicuje gospodarstwa domowe na cztery grupy. W 2021 r. gospodarstwa zużywające poniżej 0,5 MWh rocznie zapłacą 1,87 zł miesięcznie, te o zużyciu od 0,5 do 1,2 MWh rocznie zapłacą 4,48 zł, przy zużyciu 1,2-2,8 MWh rocznie opłata wyniesie 7,47 zł, a dla gospodarstw o zużyciu ponad 2,8 MWh rocznie - 10.46 zł miesięcznie.  Z kolei inni niż gospodarstwa domowe odbiorcy zapłacą 0,0762 zł za każdą kWh pobraną w godzinach między 7 a 22 w dniach roboczych.

Posłuchaj podcastu!

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM