Wybory 2011. Dutkiewicz: Polityka lokalna jest na wyższym poziomie niż ta warszawska

- Chcemy pokazać, że ta polityka mniejsza jest polityką robioną według wyższych standardów niż ta rzekomo wyższa warszawska. Nie chcę nikogo urazić, ale uważamy, że te wyższe standardy powinny być wniesione na forum polskiego parlamentu - mówił w TOK FM o politycznych celach Rafał Dutkiewicz, lider inicjatywy Obywatele do Senatu (OdS).

Prezydent Wrocławia mówiąc o planach OdS przypomniał jak ważną rolę pełnią samorządy w Polsce. - Jednym z istotnych elementów państwa polskiego są samorządy, przez które przechodzi jedna trzecia finansów publicznych i duża część inwestycji. Samorządy w sensie instytucjonalnym nie mają wpływu na kształtowanie prawa w Polsce. W rozwiniętych demokracjach ten wpływ jest zapewniany poprzez pewną formę uczestniczenia w pracach izby wyższej, czyli Senatu - mówił Dutkiewicz.

Miejsce Senatu w polskiej polityce

Rafał Dutkiewicz tłumacząc zaangażowanie prezydentów miast w inicjatywę Obywatele dla Senatu zwrócił uwagę na rolę izby wyższej w polskim systemie parlamentarnym. - W momencie kiedy reaktywowano w Polsce Senat, słusznie uczyniono to w taki sposób, aby Senat był w twórczej opozycji w stosunku do Sejmu. Jeśli Senat będzie wytworzony - mówiąc terminologią rzemieślniczą - wedle tego samego kopyta co Sejm - staje się instytucją zbędną. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że Senat wymaga pewnej poprawy, np. poprzez większy udział osób niezależnych - przekonywał Dutkiewicz.

Janina Paradowska: Od 1989 roku osoby niezależne nie mają na nic wpływu, sfrustrowane przechodzą do partii...

- Powtórzymy tę próbę i będziemy na ten temat rozmawiali po 9 października. Jestem przeświadczony, że dysponując poparciem kilkudziesięciu prezydentów miast polskich, naprawdę silnego środowiska samorządowego, taki klub będzie wstanie coś znaczyć.

JP: - Dziś 77 procent senatorów to samorządowcy...

- Ale powołani z rekomendacji ugrupowań partyjnych...

JP: A pan uważa, że parte są zakałą demokracji w Polsce i należy je rozwalić? Rozumiem, że jeśli ktoś jest partyjny to już nie jest obywatelem... Obywatele do Senatu.

- To nie znaczy, że partie polityczne należy rozwalić. Ja chce wyrazić taką bardzo mocną i ostrą myśl, że życie partyjne nie wyczerpuje, nie stanowi całości życia społecznego w Polsce. Ono stanowi tylko cześć tego życia. I byłoby rzeczą złą, gdyby sposób wyłaniania przedstawicieli do Senatu zredukował się wyłącznie do partii politycznych. W ostatnim dwudziestoleciu odnieśliśmy w Polsce bardzo wielu sukcesów, ale tzw. obywatelska część państwa nie jest w Polsce wybitnie rozwinięta. My odnosimy sukcesy o charakterze prywatnym, natomiast Polska jest krajem słabym jeśli chodzi o etos obywatelski.

Cel OdS - poprawić jakość polskiej polityki

Prowadząca Poranek w Radiu TOK FM zastanawiała się, czy głosowanie na niezależnych samorządowców ma sens, skoro ci sami ludzi mogliby działać w partiach politycznych, zmieniać je od środka, wprowadzać więcej demokracji.

Według Rafała Dutkiewicza są dwa sposoby, które gwarantują poprawę, zmianę w działaniu partii politycznych: - albo od zewnątrz albo od wewnątrz. OdS wybrał formę zewnętrzną. - 9 października zobaczymy czy jest to droga skuteczna. My nie jesteśmy tak bezczelni, aby twierdzić, że w wyniku naszego gestu politycznego, gestu wyborczego, nasz ruch (OdS - red.) zmieni Polskę. Włączamy się do dyskusji o kształcie Polski. Mam nadzieję, że Polacy zechcą wysłuchać naszych opinii i zawierzyć choć części naszych kandydatów - powiedział prezydent Wrocławia.

Celem inicjatywy Obywateli do Senatu - przekonywał Dutkiewicz - jest pokazanie różnicy w stylu uprawniani polityki w Polsce, a być może i zmiana jej jakości. Temu ma służyć spór polityczny prowadzony przez OdS. - Jednym z elementów sporu, jest rozróżnienie uprawiania polityki, z którym spotykamy się w Polsce, na politykę mniejsza prowadzoną tu we Wrocławiu, i na politykę większą uprawiana w Warszawie. A my chcemy pokazać, że ta polityka mniejsza jest polityką robioną według wyższych standardów niż ta rzekomo wyższa warszawska. Nie chcę nikogo urazić, ale uważamy, że te wyższe standardy powinny być wniesione na forum polskiego parlamentu - dodał samorządowiec.

Obywatele do Senatu zarejestrowali w całej Polsce 48 kandydatów, którzy powalczą w jesiennych wyborach o mandat w izbie wyższej.

Z poparciem Obywateli do Senatu wystartują m.in. b. senator Tomasz Misiak, b. minister pracy z Samoobrony Anna Kalata, szef BCC Marek Goliszewski, politolog Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, b. redaktor naczelny "Wprost" Marek Król, działacz Solidarności, obecny poseł Bogdan Lis, obecny poseł Marian Filar, szef "Wspólnoty Polskiej" Longin Komołowski oraz b. wiceminister finansów Stanisław Gomułka.

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM