Zwycięstwo parytetów w europarlamencie - Polska przykładem

Ogromne zwycięstwo kwot wyborczych w Parlamencie Europejskim. Europosłowie przyjęli dzisiaj dwa ważne raporty dotyczące wyrównania sytuacji kobiet i mężczyzn.

Wzywają one między innymi do wprowadzenia systemów parytetowych i kwotowych na wszystkich szczeblach władzy - zarówno europejskim, jak i krajowym. W niektórych przypadkach europosłowie przyjęli nawet zapis wzywający do jednakowej reprezentacji (50 proc.) w kluczowych organach Parlamentu Europejskiego, takich jak np. przewodniczący i wiceprzewodniczący całej instytucji.

W jednym z zaakceptowanych raportów Polska wymieniana jest jako pozytywny przykład kraju, w którym wprowadzono system kwotowy w wyborach. Wymieniane też są Francja, Hiszpania, Belgia, Słowenia i Portugalia. W raporcie proponuje się zachęcanie innych krajów UE do pójścia tą drogą.

Parlament Europejski wyraźnie podkreślił brak równowagi w udziale kobiet i mężczyzn w podejmowaniu decyzji politycznych, publicznych, w gospodarce. Podkreślono brak równowagi we władzach Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, domagając się, aby szefem KE została również kobieta. Europarlament wyraźnie domaga się też większego finansowania kampanii promujących kandydowanie kobiet, zwrócenia szczególnej uwagi na programy edukacyjne dla młodzieży, zapewnienia konkretnych instrumentów wspierających równouprawnienie czy wspierania organizacji kobiecych.

Przyjęte dzisiaj w Parlamencie Europejskim raporty przygotowała fińska eurodeputowana Sirpa Pietikäinen (o udziale kobiet w podejmowaniu decyzji politycznych) oraz Holenderka Sophia in 't Veld (w sprawie równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej w 2011 roku).

TOK FM PREMIUM