MEN: droga krzyżowa może odbywać się w szkole. W przepisach nie ma zakazu

Droga krzyżowa w szkole jest możliwa, jeśli takie zasady rekolekcji ustali dyrektor szkoły wspólnie z parafią. Bo w rozporządzeniu ministra edukacji z 1992 roku jest mowa o tym, że to obie strony ustalają organizację. To oficjalne stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ale poprosiliśmy też o opinię niezwiązanego ze sprawą prawnika.

W Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie jednym z punktów rekolekcji była droga krzyżowa, która odbywała się w szkolnym patio . - Tak być nie powinno, od tego jest kościół - mówiło nam dwoje rodziców. Rekolekcje w tej placówce, które odbyły się w ubiegłym tygodniu, składały się z dwóch części: mszy świętej w pobliskim kościele i właśnie drogi krzyżowej na terenie szkoły.

Konstytucja mówi...

Zapytaliśmy MEN, czy droga krzyżowa w szkole jest zgodna z prawem. Ministerstwo powołało się w odpowiedzi i na Konstytucję, i na rozporządzenie ministra edukacji sprzed ponad 20 lat.

Zacznijmy od Konstytucji. "Zgodnie Konstytucją RP (art. 53 ust.2) każdy obywatel ma prawo wyznawania lub przyjmowania religii według własnego wyboru oraz uzewnętrzniania indywidualnie lub z innymi, publicznie lub prywatnie, swojej religii przez uprawianie kultu, modlitwę, uczestniczenie w obrzędach, praktykowanie i nauczanie" - czytamy w stanowisku MEN.

Ministerstwo zwraca też uwagę na rozporządzenie z 1992 roku. "Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują trzy kolejne dni zwolnienia z zajęć szkolnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych, jeżeli religia lub wyznanie, do którego należą, nakłada na swoich członków tego rodzaju obowiązek. Pieczę nad uczniami w tym czasie zapewniają katecheci" - czytamy.

Nie ma zakazu, więc można

W stanowisku kilkakrotnie podkreślono, że to, jak wyglądają rekolekcje (i gdzie się odbywają), ustalają wspólnie szkoła i organizator rekolekcji. - Dyrektor szkoły z organizatorem rekolekcji ustala: formę, miejsce, czas odbywania rekolekcji z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i opieki nad uczniami - czytamy w informacji z ministerstwa.

Podobne były wyniki kontroli urzędników z lubelskiego magistratu .

Poprosiliśmy o opinię prawnika, mecenas Paulinę Lipińską, która zgodziła się odnieść do tematu po szczegółowej analizie przepisów prawa w tym zakresie. Jak mówi, sprawa wcale nie jest do końca oczywista, bo przepisy pozostawiają "furtkę". - W rozporządzeniu nie ma mowy o tym, by porozumienie między dyrektorem szkoły a organizatorem rekolekcji umożliwiało zorganizowanie rekolekcji czy jakiegokolwiek nabożeństwa na terenie szkoły. Ale z drugiej strony, nie ma też wskazania, że jest to niemożliwe - mówi mecenas Lipińska.

Jak podkreśla, w rozporządzeniu - w sposób bezpośredni - nie ma mowy o miejscu odbywania rekolekcji. - Interpretacja może być różna - przyznaje prawniczka.

TOK FM PREMIUM