Konstytucjonalista: słowa "w imię Boga wszechmogącego" niczego nie zmieniają

Jarosław Kaczyński chciałby wprowadzić do preambuły konstytucji słowa "W imię Boga wszechmogącego". - To niczego nie zmienia w świetle obecnej konstytucji. We wstępie do niej czytamy, że Bóg jest źródłem wartości. Jednocześnie istnieją ludzie, którzy wywodzą wartości z innych źródeł - mówił w TOK FM konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski.

- Obecnie w Polsce jest najtrudniejsza sytuacja od czasów komunizmu - ocenił prezes PiS Jarosław Kaczyński w wystąpieniu podczas Kongresu Katolików w Częstochowie, w którym mówił o relacji państwa polskiego i Kościoła od początku systemu komunistycznego do czasów obecnych. Choć w niektórych sferach stosunków z państwem następowały korzystne dla Kościoła zmiany, jako "pozorny" np. uznał Kaczyński kompromis dotyczący preambuły konstytucji z 1997 r. - Nie możemy powiedzieć, że nastąpiło związanie polskiego porządku prawnego z chrześcijaństwem, z katolicyzmem. Ta konstytucja nie zaczyna się, jak powinna się zaczynać: W imię Boga wszechmogącego - podkreślił oklaskiwany prezes PiS.

Jakie byłyby skutki takiej zmiany? - Można to rozumieć jako wskazujące, że źródłem wartości jest "Bóg wszechmogący". To niczego nie zmienia w świetle obecnej konstytucji. We wstępie do niej czytamy, że Bóg jest źródłem wartości ("prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna"). Jednocześnie istnieją ludzie, którzy wywodzą wartości z innych źródeł - mówił w TOK FM konstytucjonalista dr Ryszard Piotrowski.

Ale co dokładnie prezes miał na myśli?

Jego zdaniem najwięcej zależałoby od tego, czy w zmienionej preambule pozostałby odniesienia właśnie do tych innych źródeł. - Nie znam szczegółów wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego. Jeżeli napisalibyśmy na początku istniejącej formuły w "imię Boga wszechmogącego" i utrzymali istniejącą preambułę, to nikogo z niej nie wyłączamy - mówi konstytucjonalista. - Jeżeli natomiast miałaby wiązać się z rezygnacją z obecnej podwójnej formuły, która mówi o zrównaniu tych, którzy traktują Boga jako źródło wartości z tymi, którzy te wartości wywodzą z innych źródeł - np. ze swojego sumienia, to mielibyśmy rozwiązanie regresywne. Miałoby to charakter wyłączenia części obywateli z formuły integrującej, o czym mówi preambuła do konstytucji obowiązującej. Ona mówi o tym, że narodem są wierzący w Boga, jak i niewierzący - powiedział konstytucjonalista.

Jakim prawem uzurpacji Jarosław Kaczyński przyczynia się do niszczenia Kościoła, czy ktoś może mianował go świeckim biskupem? Sytuacja jest prześmieszna [BLOG] Jakim prawem uzurpacji Jarosław Kaczyński przyczynia się do niszczenia Kościoła, czy ktoś może mianował go świeckim biskupem? Sytuacja jest prześmieszna

Inne kraje się odwołują do Boga

Piotrowski wskazuje, że inne konstytucje na Zachodzie zaczynają się od podobnych słów. - Konstytucja Grecji zaczyna się od słów "W imię Trójcy Świętej, jedynej i niepodzielnej". Konstytucja Irlandii zaczyna się od słów "W imię Trójcy Przenajświętszej, od której pochodzi wszelka władza...". Konstytucja Szwajcarii od słów "W imię Boga wszechmogącego" - wylicza.

Komu jeszcze konstytucja się nie podoba?

Prezes Kaczyński zgadza się ze swoim dawnym kolegą w tej kwestii. Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski uważa, że konstytucja z 1997 r. w ocenie Solidarnej Polski jest wyrazem "pewnego zgniłego kompromisu, który jest echem kompromisów zawartych przy Okrągłym Stole i w Magdalence".

DOSTĘP PREMIUM