Lekarze rodzinni grożą: od 1 stycznia zamykamy gabinety. "Nie podoba się nam..."

To może być paraliż podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Jak dowiaduje się reporter TOK FM, Federacja Porozumienie Zielonogórskie w całości odrzuciła projekt zarządzenia prezesa NFZ w sprawie świadczenia usług w 2015 r. W praktyce oznacza to, że gabinety ponad 10 tys. lekarzy mogą być od 1 stycznia zamknięte.

Podobne groźby pojawiały się już w poprzednich latach, ale nigdy sprzeciw nie był tak jednoznaczny. Prezes Porozumienia powiedział w TOK FM, że na temat tej wersji zarządzenia, którą zaproponował NFZ, nawet nie da się rozmawiać. - Jego się nie da poprawić, je trzeba w całości zmienić - mówi Jacek Krajewski i dodaje, że Porozumienie podjęło wczoraj uchwałę, w której całkowicie odrzuca propozycje funduszu.

"Nie da się"

"Zarząd Federacji w związku z opublikowaniem projektu Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, w całości odrzuca zaproponowany projekt - jako niemożliwy do zrealizowania i niezgodny z dotychczasowymi ustaleniami zapadłymi w toku rozmów prowadzonych przez przedstawicieli Federacji z Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia" - czytamy w dokumencie.

I dalej: W związku z tym świadczeniodawcy zrzeszeni w Federacji nie podpiszą umów na realizację świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku.

Wszystko źle

Lista zastrzeżeń lekarzy do projektu zarządzenia jest naprawdę długa. - Nie podoba nam się sposób rozliczania osób nieubezpieczonych i nieuprawnionych do świadczeń. Nie podoba nam się sposób wprowadzania pakietu onkologicznego, nie podoba nam się finansowanie świadczeń. Nie podoba nam się też współczynnik rozpoznawalności nowotworów - wylicza Krajewski i dodaje, że całość zarządzenia zawiera warunki niemożliwe do spełnienia.

Jak zareagują ministerstwo i fundusz? Zdaniem lekarzy z Porozumienia Zielonogórskiego od momentu, gdy NFZ opublikował projekt zarządzenia, czyli od 26 listopada, nie było żadnej propozycji rozmów i uwzględnienia uwag. Konsultacje projektu trwają do 11 grudnia.

TOK FM PREMIUM