Przesyłki sądowe, PGP i wysokość roszczeń. Ile w końcu wynoszą? PGP odpowiada

Kilka dni temu pisaliśmy o roszczeniach sądownictwa wobec Polskiej Grupy Pocztowej, operatora, który od stycznia 2014 roku dostarcza przesyłki z sądów i prokuratur. Z informacji, jakie przekazało nam Ministerstwo Sprawiedliwości, wynika, że kwota roszczeń wobec PGP na koniec listopada wyniosła prawie 1,1 mln złotych. W odpowiedzi, którą po naszej publikacji dostaliśmy od rzecznika PGP, czytamy m.in., że nie wie, skąd taka kwota.

Polska Grupa Pocztowa wygrała przetarg na dostarczanie korespondencji z sądów i prokuratur, pokonując Pocztę Polską, która zajmowała się tym wcześniej. Po wygranym przetargu PGP od stycznia 2014 wspólnie z InPostem i z RUCH-em dostarcza listy z sądów m.in. do świadków, oskarżonych, adwokatów czy biegłych. Nie obyło się bez problemów, o których wiele razy pisaliśmy.

Po roku postanowiliśmy podsumować nowe zasady dostarczania korespondencji. Dane oparliśmy na informacjach uzyskanych z sądów, e-sądu w Lublinie i Ministerstwa Sprawiedliwości. Pytaliśmy również PGP (mail z 18 grudnia), ale do 2 stycznia gdy ukazał się tekst, spółka nam nie odpowiedziała - czytaj więcej >>>

5 stycznia dostaliśmy odpowiedź z PGP, choć na razie nie na wszystkie nasze pytania. Pytaliśmy m.in., jak firma ocenia na dziś współpracę z wymiarem sprawiedliwości i jak ustosunkowuje się do roszczeń i zastrzeżeń zgłaszanych przez sądy. Jedno z pytań dotyczyło też e-sądu w Lublinie, w którym kwota roszczeń jest szczególnie wysoka.

Rzecznik PGP Wojciech Kądziołka poinformował nas, że do 19 grudnia wypłacono niecałe 597 tys. zł z tytułu odszkodowań. - Nie wiem, skąd wynika podana przez Panią w artykule kwota 1 mln zł - napisał Kądziołka (to kwota podawana przez ministerstwo - przyp. red.).

Kwoty roszczeń są rozbieżne

Kwestia wysokości roszczeń budzi i nasze wątpliwości: z jednej strony resort sprawiedliwości podaje, że roszczenia sądów wyniosły ponad milion złotych, z drugiej zaś strony - sam e-sąd informuje o roszczeniach na kwotę ponad miliona złotych.

Dopytywaliśmy Ministerstwo o tę istotną różnicę, ale na razie odpowiedzi nie uzyskaliśmy. Teraz, kolejną, jeszcze inną kwotę w zakresie roszczeń podaje PGP.

Ponad 50 mln przesyłek z sądów i prokuratur

PGP informuje też, że do 19 grudnia wraz z partnerami zrealizowała ponad 50 milionów przesyłek z kontraktów dla sądów i prokuratur. W tym okresie - o czym wspomnieliśmy - wypłacono niecałe 597 tys. zł z tytułu odszkodowań. - Dane z lubelskiego e-sądu: do 19 grudnia złożonych zostało 44 tysiące reklamacji, a jako zasadne zostały uznane 16 859 reklamacje - przekazał nam Wojciech Kądziołka.

Rzecznik PGP podkreśla też, że dane trzeba porównywać rok do roku. Jak podaje, w roku 2012 lubelski e-sąd złożył w Poczcie Polskiej ponad 120 tysięcy reklamacji, a w 2013 roku - ponad 80 tysięcy. Nie możemy jednak tych danych potwierdzić.

Rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie (pod który podlega e-sąd) na nasze pytania w tym zakresie odpisał: "Uprzejmie informuję, iż przedmiotowe dane nie były gromadzone i w związku z tym nie jestem w stanie zweryfikować podanych liczb. Ponadto nie ma technicznych możliwości, żeby te dane zliczyć. Nie mogę zatem w żaden sposób odnieść się do Pani pytania w tej kwestii".

TOK FM PREMIUM