"Mamy do czynienia z sytuacją wręcz rewolucyjną! Lekceważenie wyroku TK to de facto zmiana ustroju"

- Bez TK Polska nie ma konstytucji, nie ma kontroli nad władzą wykonawczą - ocenia prof. Marek Safjan. Wg gościa TOK FM, TK powinien zastosować mechanizm z 1993r. - Wtedy, w reakcji na pasywność Sejmu, zdecydowano, że prezes TK może przygotować obwieszczenie o utracie mocy zakwestionowanej ustawy.

Chcesz wiedzieć szybciej? Polub nas - Widzę wiele analogii między obecną a tamtą sytuacją. Myślę, że to jest dokładnie tego rodzaju mechanizm, który powinien być zastosowany - mówił prof. Safjan.

Dokument przywoływany przez gościa "Poranka Radia TOK FM", to uchwała "w sprawie wykładni art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym, sygn. akt W 6/93".

W uchwale z 20 października 1993r. stwierdzono, że jeśli Sejm, wbrew obowiązującym przepisom, nie rozpatrzy orzeczenia TK w ciągu pół roku, to "orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego o niezgodności ustawy z Konstytucją, (...) ma moc obowiązującą i powoduje uchylenie ustawy z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw obwieszczenia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o utracie mocy obowiązującej ustawy".

"To de facto zmiana konstytucji"

Prof. Marek Safjan nie ma wątpliwości, że mamy do czynienia z "fundamentalnym problemem ustrojowym". - Powiedzmy sobie szczerze, bez Trybunału Konstytucyjnego Polska nie ma konstytucji! Nie ma żadnej kontroli nad władzą wykonawczej.

Zdaniem b. prezesa TK, a dziś sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, spór wywołany przez PiS jest "zakwestionowaniem najważniejszego dorobku myśli demokratycznej po II wojnie światowej". - To w gruncie rzeczy zmiana konstytucji, bez trybu dla tego wymaganej. Mamy do czynieni z sytuacją wręcz rewolucyjną.

"Wierzę w niezależność i uczciwość sędziowską"

Decyzje TK w sprawie zgodności z konstytucją ustaw mają bezpośrednie przełożenie na działalność sądów powszechnych. Znaczenie ma więc też decyzja rządu o niepublikowaniu wyroków trybunału.

- Wierzę głęboko w niezawisłość sędziowską. Nie wyobrażam sobie, żeby którykolwiek z sędziów stosował w orzekaniu zakwestionowane przez TK ustawy. Bez względu na to, że nie zostaną opublikowane Jest przekonany, że sędziowie mają głębokie poczucie niezawisłości i wiedzę, dotyczącą hierarchii norm prawnych - mówił prof. Safjan.

Jak ocenił były prezes TK, mimo bardzo silnej pozycji ministra sprawiedliwości, "nikt sędziom nie zabiera niezawisłości, rozumianej jako orzekanie na podstawie konstytucji i ustaw".

Ziobro: Orzeczenie TK nie ma mocy prawnej i nie jest wiążące (źródło: TVN24/x-news)

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM