Min. Adamczyk: Misja pana Laska uległa wyczerpaniu w momencie, kiedy upolitycznił swoją działalność

Minister infrastruktury i budownictwa nie ujawnia, kto zostanie nowym szefem PKBWL. Choć do poniedziałku, zgodnie z zapisami ustawy, następca Macieja Laska powinien zostać powołany. Z min. Andrzejem Adamczykiem rozmawiał Reporter Radia TOK FM Roch Kowalski.

Na początku września weszła w życie nowelizacja ustawy o prawie lotniczym, która daje Panu prawo do powołania nowego przewodniczącego Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ustawowy termin 14 dni na wybór nowego upływa już niedługo. Czy ma Pan już wybranego następcę Macieja Laska?

Ustawa daje możliwość dokonania zmian w składzie Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Na pewno z tej delegacji ustawowej skorzystam. Uważam, że misja pana Macieja Laska uległa wyczerpaniu w momencie, kiedy upolitycznił swoją działalność. W momencie, kiedy pan przewodniczący stał się stroną w debacie publicznej i to stroną bardzo mocno w tą debatę zaangażowaną.

Te zarzuty pod adresem pana przewodniczącego są znane. Ostatnio były też różne wypowiedzi polityków na ten temat. Ale wracając, jestem przekonany, że ma Pan kogoś, kto mógłby pana Laska zastąpić.

Dzisiaj jeszcze nie będziemy mówili o personaliach, ale jeżeli zakładamy, że pan Maciej Lasek nie będzie przewodniczącym PKBWL, to będzie to inna osoba. Przygotowania do powołania przewodniczącego komisji trwają.

Kiedy w takim razie możemy się spodziewać powołania nowego przewodniczącego?

Termin ustawowy mija w poniedziałek, więc apeluję o odrobinę cierpliwości.

Trwają prace nad wdrożeniem rządowego programu Mieszkanie Plus. Ale chciałbym zapytać o to, jak układają się w tym zakresie relacje z PKP, jeśli chodzi o przekazanie gruntów. W tym przypadku mieliśmy dymisję Jarosława Kołodziejczyka z zarządu PKP SA, mamy nowego wiceministra ds. kolei. Jak te relacje między ministerstwem a PKP się układają?

Program Mieszkanie Plus jest programem dedykowanym dla wszystkich Polaków. To jest olbrzymie wyzwanie. To jest program, który zapowiadaliśmy od lat. Praktycznie wszystkie państwa europejskie taki program wsparcia budownictwa mieszkaniowego wdrażały, przy pomocy różnych instrumentów. Efektem tego, że w Polsce tak się nie działo, efektem bezczynności ostatnich 8 lat, jest ostatnie miejsce Polski pod względem ilości mieszkań na tysiąc mieszkańców. Przypomnę, w Polsce to jest niewiele ponad 350 mieszkań na tysiąc mieszkańców. W Europie średnia to około 450 - 500. Tak ważny problem i tak bardzo ambitny, i trudny w realizacji, wymaga współpracy wszystkich państwowych podmiotów. Mam tutaj również na myśli spółki, nad którymi nadzór sprawuje minister infrastruktury i budownictwa. Dobra współpraca jest niezbędna przy realizacji tego programu. Myślę, że zmiany które nastąpiły pozwolą zintensyfikować prace nad programem Mieszkanie Plus.

Czyli wcześniej były jakieś trudności?

Kwestie analizy przydatności gruntów będzie badał Narodowy Fundusz Mieszkaniowy, który zostanie niebawem powołany ustawą. Będziemy chcieli wykorzystać także tereny należące nie tylko do skarbu państwa. Już zbadaliśmy stan zasobów skarbu państwa. Informacje, które spłynęły od starostów i z agencji nieruchomości rolnych, pozwalają stwierdzić, że mamy ponad 7,5 tysiąca hektarów gruntów, które można wziąć pod uwagę, nie tylko jako tereny pod zabudowę, ale także nieruchomości, dzięki którym będzie można uruchomić instrumenty finansowe. Ważna jest też współpraca między Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie realizował pilotaż. I tutaj doszło do pewnych zacięć w relacjach ze spółkami skarbu państwa. Myślę, że tych zacięć już nie będzie. Dzisiaj mamy już gwarancję, że ta współpraca pomiędzy podmiotami, zainteresowanymi realizacją programu, będzie taka jak sobie tego życzymy.

Czy od PKP spłynęła już lista konkretnych gruntów, które mogłyby się nadawać do realizacji programu?

Kwestia spółek skarbu państwa, ich udziału w tym programie jest oparta na zasadzie komercyjnej. Spółki nie mogą przekazywać nieruchomości, darować, obniżając swoje aktywa. Analizy są przeprowadzane. Ta współpraca układa się pozytywnie.

DOSTĘP PREMIUM