Prof. Rzepliński w kontrze do Ziobry: Niech sędziowie potwierdzają kandydata na ministra. Jak w USA

- Na pewno nie decyzja sejmowa będzie demokratyzowała wybory sędziów - komentuje propozycję ministra Ziobry dot. KRS w Poranku TOK FM prof. Andrzej Rzepliński. Były prezes TK składa też propozycję, by to sędziowie zatwierdzali kandydaturę na ministra, prokuratora generalnego.

Projekt nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa ma być jedną ze zmian ustawowych reformujących sądownictwo. Ministerstwo Sprawiedliwości 25 stycznia poinformowało o skierowaniu go do konsultacji. Zbigniew Ziobro chce, by po zmianach Rada składała się z dwóch zgromadzeń, a jednym z głównych założeń reformy była - jak to określa minister - "demokratyzacja wyboru KRS". Wg Ziobry nie może być tak, że tylko wewnątrz tej korporacji następuje awans.

- Na pewno nie decyzja sejmowa będzie demokratyzowała wybory sędziów - mówi w Poranku Radia TOK FM Andrzej Rzepliński.

- Chyba, że dla równowagi, i żeby art. 10 i art. 173 Konstytucji nie były obrażone, to niech sędziowie potwierdzają propozycję premiera na obsadzenie urzędu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, który ma olbrzymią władzę. Wobec tego proszę bardzo, niech te ponad 10 tysięcy sędziów zatwierdzają - jak w USA - że ten urzędnik będzie dobrym ministrem sprawiedliwości, który będzie dbał o to, żeby sądy wydawały sprawiedliwe wyroki, i że nie będzie komenderował sądami po to, żeby wzmocnić swoją władzę polityczną wewnątrz rządu, wewnątrz Sejmu - podkreśla były prezes Trybunału Konstytucyjnego.

Art. 10. Zasady ustroju w RP

1. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
2. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały.

Art. 173. Władza Sądów i Trybunałów

Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz.

Według projektu w skład Pierwszego Zgromadzenia Rady (KRS) mieliby wejść: I Prezes SN, prezes NSA, minister sprawiedliwości, osoba powołana przez prezydenta, czterech posłów i dwóch senatorów. Drugie Zgromadzenie ma tworzyć 15 sędziów wszystkich szczebli zgłaszanych przez kluby poselskie i marszałka Sejmu, a rekomendowanych przez stowarzyszenia sędziowskie. Projekt przewiduje też, że mandaty piętnastu sędziów-członków obecnej KRS wygasłyby po 90 dniach od wejścia w życie nowej ustawy.

Zaniepokojenie projektem MS dotyczącym zmian w KRS wyraziła m.in. Naczelna Rada Adwokacka.

"W aktualnej sytuacji, w sposób szczególny, jak nigdy wcześniej od dokonania transformacji ustrojowej w 1989 r., zaufanie do organów publicznych uzależnione jest od zachowania politycznej neutralności i niezawisłości władzy sądowniczej" - zaznaczono w uchwale podpisanej przez prezesa NRA mec. Jacka Trelę.

Stanowisko głoszące, że projekt nowelizacji jest niekonstytucyjny, przyjęła Krajowa Rada Sądownictwa. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar wskazał, że projekt MS budzi "poważne wątpliwości" pod kątem ochrony wolności i praw obywatelskich. Także Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" oceniło niedawno, że "proponowane przepisy prowadzą do naruszenia konstytucyjnej zasady równowagi władz".

"Jednoznacznie negatywnie" ocenił przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa także Sąd Najwyższy . Zdaniem SN jest on niezgodny z konstytucją, a niektóre jego zapisy są wręcz "obejściem postanowień ustawy zasadniczej".

DOSTĘP PREMIUM