"Plucie nie robi już na nas wrażenia, ale rękoczyny trzeba zgłaszać". Apel Ratujmy Kobiety

- Problemem jest niewiedza policjantów, którzy ogóle nie mają pojęcia jakie są przepisy, które chronią osoby zbierające podpisy - ocenia Agnieszka Grzybek z Partii Zieloni.

Zaczepki słowne, agresywne komentarze czy wreszcie użycie siły - wolontariusze inicjatywy Ratujmy Kobiety, która zbiera podpisy pod projektem liberalizującym prawo do aborcji alarmują, że takich sytuacji zagrażających ich bezpieczeństwu z dnia na dzień jest coraz więcej. Dlatego dziś wystosowali apel do komendanta głównego policji, o wydanie i skierowanie do wszystkich jednostek policji informacji o działaniu komitetu i instrukcji, jak postępować z agresywnymi osobami.

Reakcja policji jest konieczna

- Wolontariusze i wolontariuszki komitetu Ratujmy kobiety spotykają się na co dzień z agresją i wyzwiskami, a nawet pluciem. To wszystko nie robi już na nas takiego wrażenia, ale jeśli dochodzi do rękoczynów, to już musimy reagować i wzywać policję  - mówiła Kazimiera Szczuka na specjalnie zorganizowanej konferencji. Dodała, że zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem jest działalnością konstytucyjną, a wolontariuszom przysługuje szczególna ochrona, dlatego jak dodaje Szczuka - reakcja policji jest konieczna.

- Największym problemem jest niewiedza policjantów, którzy ogóle nie mają pojęcia jakie są przepisy, które chronią osoby zbierające podpisy - ocenia Agnieszka Grzybek z Partii Zieloni. Na razie na policję zgłoszono kilkanaście takich incydentów, te miały miejsce m.in w Lublinie, Warszawie i Gdańsku. Na koncie komitetu jest już 55tysięcy podpisów.

Ratujmy Kobiety 2017

Projekt ustawy „Ratujmy Kobiety 2017” został opracowany na podstawie zgłaszanych od wielu lat postulatów organizacji pozarządowych działających na rzecz praw kobiet. Zdaniem projektodawców prawa reprodukcyjne – rozumiane jako prawo do ochrony zdrowia reprodukcyjnego i samostanowienia w sprawach prokreacji – należą do kanonu podstawowych praw człowieka.
Projektowane zmiany mają na celu dostosowanie obowiązującego ustawodawstwa do gwarancji zawartych w Konstytucji oraz przywrócenie kobietom ich konstytucyjnych praw: ochrony zdrowia, godności, prywatności oraz decydowania o swoim życiu.

DOSTĘP PREMIUM