Myśliwi znów będą strzelać do żubrów. Jest zgoda na eliminację 40 zwierząt

Zgodę na odstrzał 20 żubrów żyjących w Puszczy Knyszyńskiej i do 20 żubrów z Puszczy Boreckiej wydała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska - ujawnił Polsat News. O pozwolenia prosiły dwa nadleśnictwa.

Na przeprowadzenie odstrzały nadleśnictwa Borki oraz Krynki mają czas do końca marca przyszłego roku, czyli do czasu obowiązywania pozwolenia.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska napisała w uzasadnieniu, że odstrzał ma na celu wyeliminowanie ze stada osobników poważnie chorych, rannych, agresywnych oraz wyrządzających znaczne szkody w gospodarce rolnej, leśnej lub innych rodzajach mienia.

W Polsce żyje około 1600 żubrów, z czego ogromna większość, ponad 1300, w stadach wolno żyjących, a pozostałe w zamkniętych hodowlach, rezerwatach i zagrodach pokazowych. I choć żubry są w Polsce gatunkiem objętym ochroną ścisłą, co roku kilka czy nawet kilkadziesiąt z nich jest zabijanych. Za każdym razem wymaga to decyzji władz oraz odpowiedniego uzasadnienia. Najczęściej powodem jest zbyt duża liczebność stada lub groźna dla innych osobników choroba.

Jak czytamy na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, "uzasadnieniem do odstrzału jest m.in. choroba zakaźna (np. gruźlica jest u żubrów nieuleczalna przy obecnym stanie wiedzy naukowej), niekorzystny genotyp, obrażenia lub inne objawy wpływające na zbyt słabą kondycję danego żubra, by mógł on być zaakceptowany przez stado, a także zbyt duża liczebność stada, które nie jest w stanie wyżywić się na danym terenie".

W uzasadnieniu Nadleśnictwa Borki czytamy również, że problem nadmiernej liczebności stada nie ma alternatywnych rozwiązań.

Nie ma możliwości przekazania żubrów do innych hodowli, gdyż wszystkie krajowe hodowle są zapełnione, a możliwości tworzenia nowych stad wolnościowych są w odległych planach. Nie ma również odbiorców z zagranicy. Planowane do eliminacji zwierzęta są stare, odstające od stada lub w słabej kondycji. Nie kwalifikują się do dalszej hodowli. Zatem wnioskowane rozwiązanie jest jedynym pozwalającym na zapewnienie właściwego zagęszczenia żubrów w Puszczy Boreckiej, zgodnie z zapisem w "Strategii ochrony żubra Bison bonasus w Polsce" i decyzją Komisji - podkreślają.

Myśliwi, którzy będą dokonywać odstrzałów mogą pochodzić zarówno z kraju, jak i zagranicy. Po dokonaniu opłaty będą też mogli zabrać trofeum - wypreparowaną głowę i skórę żubra.

TOK FM PREMIUM