Rząd PiS znów daje Rydzykowi publiczne pieniądze. Dostał właśnie 600 tys. na ''przeciwdziałanie przestępczości''

Fundacja Lux Veritatis, której prezesem jest ojciec Tadeusz Rydzyk - to jedna z organizacji, które dostaną pieniądze z funduszu, którym dysponuje minister sprawiedliwości. Takich "ciekawostek" jest więcej.

Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej -  Funduszu Sprawiedliwości od lat dzielone są, by pomagać ofiarom przestępstw i ich rodzinom.

W tym roku jest inaczej. Ci, którzy taką pomocą zajmują się od lat, nie dostają nic. Co więcej, w ogóle nie wiedzieliśmy o konkursie, choć codziennie sprawdzamy stronę Ministerstwa Sprawiedliwości i Biuletyn Informacji Publicznej. Zobaczyliśmy to dopiero w momencie, gdy dotacje były już rozdzielone. Warto ujawnić, kto je dostał – mówi nam pani Ewa (imię zmienione), szefowa jednej z dużych organizacji pozarządowych, od wielu lat zajmujących się pomocą ofiarom przestępstw i ich rodzinom. Nie chce występować pod nazwiskiem z powodu obaw, że to może zaszkodzić jej organizacji.

- Na tej liście są w dużej mierze organizacje, kojarzące się wprost – choćby z nazwy – z Kościołem, wiarą, chrześcijaństwem, religią – dodaje prezeska innego NGO-su.

Minister sprawiedliwości 10 listopada podjął decyzję o podziale nieco ponad 7 milionów złotych na „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości”. Pieniądze trzeba wydać do grudnia. Na liście tych, którzy je dostali, są nazwy 37 organizacji (a w zasadzie 36 – bo Fundacja Lux Veritatis o. Rydzyka jest ujęta dwukrotnie, a przy niej dwie kwoty, w sumie ponad 600 tysięcy złotych). Kwoty przyznanych dotacji są różne: od 35 tysięcy złotych do 1,4 miliona złotych dla Fundacji im. Św. Cyryla i Metodego, która m.in. prowadzi serwis internetowy tato.net.

Wszystkie kwoty mają zostać wydane do grudnia. Na co?

Na stronie ministerstwa jest lista organizacji i kwoty im przyznane. Nie znaleźliśmy natomiast informacji, na co te pieniądze zostaną wydane. Próbowaliśmy więc sprawdzić to bezpośrednio w samych organizacjach. Część w ogóle nie chce oficjalnie rozmawiać albo nikt nie odbiera w nich telefonu. Do kilku udało nam się jednak dodzwonić, do innych wysłaliśmy maile (czekamy na odpowiedź).

Ponad pół miliona na prawa rodziny

Ponad pół miliona złotych ministerialnej dotacji dostało Stowarzyszenie ANTY-RAMA z Łodzi. Na stronie organizacji można przeczytać, że „jest podmiotem skupiającym kreatywną grupę osób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych i instytucji publicznych”. Usługi stowarzyszenia obejmują m.in. działania z zakresu social media, outsourcingu, PR, fundraisingu, edukacji, marketingu politycznego i nowoczesnej ewangelizacji.

Jak mówi nam prezes ANTY-RAMY, Grzegorz Dębowski z tych pieniędzy organizowany jest cykl konferencji dotyczących praw rodziny i jak można przeciwdziałać łamaniu tych praw. Spotkania odbywają się od 22 listopada do 14 grudnia we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.

– Konferencje są skierowane do urzędników samorządowych, do instytucji publicznych, NGO-sów, które w tym obszarze pracują. Na spotkaniach są zgłaszane propozycje, choćby dotyczące pieczy zastępczej, funkcjonowania DPS-ów, odbierania dzieci. Żeby rząd zmieniał prawo w oparciu o te postulaty – mówi prezes Dębowski. Na nasze pytanie, kto prowadzi te konferencje, słyszymy, że są to naukowcy, jest przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości, czasami parlamentarzyści czy prezes Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Ochrona przed pornografią

Pieniądze z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym dostało też Stowarzyszenie „Twoja Sprawa”, które – jak można przeczytać na stronie – „powstało, aby chronić przestrzeń publiczną przed obscenicznością, seksualizacją i uprzedmiotowieniem kobiet, wulgarnością oraz szeroko rozumianymi naruszeniami dobrych obyczajów w reklamie i mediach”. Na co pójdzie prawie pół miliona złotych ministerialnej dotacji?

– Chcemy przygotować dokument, w którym zebrane będą konkluzje dotyczące negatywnych skutków jakie pornografia wywiera na dzieci i młodzieży. Chcemy, by taki dokument trafił do prokuratorów, dziennikarzy, ale też by rodzice mogli z tego skorzystać – mówi Patrycja Rynkiewicz ze stowarzyszenia. Jak dodaje, teksty w broszurze będą opracowane przez seksuologów i psychologów. – Treści będą brane z artykułów anglojęzycznych, ponieważ polskich publikacji na ten temat nie ma – dodaje  Rynkiewicz.

Pieniądze z programu dostała też Fundacja Wyszehradzka. Powstała w maju 2017 roku, a na stronie KRS można przeczytać, że prowadzi działalność m.in. w zakresie organizacji targów i wystaw, badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie biotechnologii oraz w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, zajmuje się też PR-em i komunikacją. Prezes fundacji, Alan Paczuszka poprosił o przesłanie pytań mailem – zapytaliśmy m.in. o to, na co organizacja zamierza wydać ponad pół miliona złotych. Odpowiedzi nie dostaliśmy. 

Wszystko trzeba wydać do grudnia

Ponad 275 tysięcy złotych dostało Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie. - Kwotę przyznaną stowarzyszeniu przez ministra sprawiedliwości przeznaczy ono na to, na co ją otrzymało - tylko tyle napisała nam w odpowiedzi w tej sprawie Anna Nowak z Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. 

Z kolei Fundacja Chrześcijańska „Barwy Życia” swoje działania ma prowadzić na warszawskiej Woli – dostała na nie ponad 56 tysięcy złotych. W ramach projektu profilaktycznego w dzielnicy pojawi się streetworker.

– Jego rolą będzie zbudowanie grupy przynajmniej 50 osób, w wieku od 13 do 20 lat. I streetworker będzie miał za zadanie wyznaczyć młodzieży różne atrakcje na terenie dzielnicy np. OSIRy. Do tego są też prowadzone różne warsztaty z psychologiem dla młodzieży – mówi Łukasz Kowalski z fundacji. Jak dodaje, druga część projektu to wprowadzenie do szkół muzyki z wartościami.

– Chodzi o zaproszenie do szkół raperów, którzy mają z przeszłości doświadczenia nie najlepszych zachowań, w tym konfliktów z prawem. Postanowili, że ich życie będzie teraz inaczej wyglądać i jeżdżą po szkołach z muzyką i z warsztatami – dodaje przedstawiciel fundacji.

Raperów w szkołach ma być zresztą więcej

Tego dotyczy też projekt Fundacji „Edukacja z wartościami”. Pieniądze z ministerstwa (57 tysięcy zł) dostała również Fundacja „Wyrwani z niewoli” (z niewoli używek – przyp. red.). Fundację tworzy artysta rapowy i profilaktyk Jacek „Heres” Zajkowski oraz student psychologii i profilaktyk, Piotr Zalewski. Jak można wyczytać na ich stronie, od lat jeżdżą po całej Polsce „ewangelizując i dając świadectwo swojego życia. Opracowali autorski program profilaktyczny, grają koncerty, dzielą się niezwykłymi historiami, których doświadczyli”. Na ich stronie można też kupić koszulki z napisami, np.: „W imię Jezusa zamknij mordę diable” czy „Boga nie ma, mówi głupi w swoim sercu”.

Dostaliśmy również odpowiedź z katolickiego Radia Warszawa, które z Funduszu Sprawiedliwości dostało 83 tys. zł. Jak przekazała nam Agnieszka Rozenek-Przybylska, radio otrzymaną kwotę przeznaczy na realizację cyklu audycji oraz kampanii informacyjnej dotyczącej przeciwdziałaniu przyczynom przestępczości 

7 milionów dla organizacji to jednak nie wszystko

Z Funduszu Sprawiedliwości (Pomocy Pokrzywdzonym) mają być również – do końca roku - dostosowane i wyposażone przyjazne pokoje przesłuchań dla dzieci przy Sądach Rejonowych i Sądach Okręgowych.

– Tyle, że w większości sądów takie pokoje są i to naprawdę dobrze wyposażone – mówi nam przedstawicielka organizacji pozarządowej.

Dziwi ją też coś jeszcze – że z funduszu, który miał iść na pomoc pokrzywdzonym ma być kupowany sprzęt i urządzenia ratownicze dla samorządów z Małopolski.

– Chyba nie na to są te pieniądze – mówi nam pani Ewa.

A sam minister?

Zbigniew Ziobro w Krakowie przyznał, że część pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości postanowił przekazać na pomoc dla… strażaków.

- Zdecydowałem, że niemałą część środków, którymi dysponuję przekażę na pomoc dla Ochotniczych Straży Pożarnych - powiedział. I dodał, że to program pilotażowy.

10 milionów złotych za pośrednictwem samorządów ma trafić właśnie do strażaków – na zakup toreb medycznych, defibrylatorów, narzędzi hydraulicznych do rozcinania samochodów oraz samochodów ratowniczo-technicznych. Minister powiedział też, że "akcent zostanie położony" na sprawy związane z wypadkami drogowymi.

TOK FM PREMIUM