To oni odpowiadają za wzrost gospodarczy Polski. Ekspert nie ma wątpliwości

- Jeśli mówimy o wzroście gospodarczym Polski, to powinniśmy rozmawiać przede wszystkim o źródłach wzrostu przedsiębiorstw prywatnych - mówi dr Marek Rozkrut, ekonomista.

- To właśnie przedsiębiorstwa prywatne, niekontrolowane przez państwo, odpowiadają za blisko 3/4 tego, co jest wytwarzane w naszym kraju, czyli prawie 3/4 polskiego PKB - powiedział dr Marek Rozkrut, autor raportu "Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś. Źródła sukcesu i nowe wyzwania", gość audycji EKG.

Rozkrut dodał, że ponad 16 proc. z tego stanowią przedsiębiorstwa zagraniczne. - Gdy popatrzymy na ostatnie kilka lat, to wzrost gospodarczy Polski łączy się ze wzrostem udziału przedsiębiorstw zagranicznych - podkreślił ekonomista. 

Opłaca się zwiększyć firmę

Gość EKG zwrócił uwagę, że gdy popatrzy się na strukturę przedsiębiorstw w naszym kraju, to relatywnie dużo osób zatrudnionych jest w mikroprzedsiębiorstwach. - Czyli tych najmniejszych, zatrudniających nie więcej niż 9 osób. Natomiast bardzo mało, najmniej w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział osób zatrudnionych, to pracownicy w firmach małych, definiowanych jako te, które zatrudniają od 10 do 49 osób- wyjaśnił.

W Polsce mamy bardzo mało osób pracujących w tego typu firmach. - Ma to znaczenie, jeśli popatrzymy na wydajność pracowników, na to, co wytwarza firma w przeliczeniu na jednego pracownika. W mikroprzedsiębiorstwach (do 10 osób) w Polsce ta wydajność jest najniższa - zwrócił uwagę ekspert. - To pokazuje, że awansowanie firmy z poziomu mikro do większej może przynieść wyjątkowo duże korzyści. Mamy więc tutaj do czynienia z pewnym wyzwaniem. Chodzi o to, by te najmniejsze firmy urosły - dodał ekspert.

Polska wartość w PKB

Pytany o duży udział firm zagranicznych mających wpływ na wzrost PKB ekonomista podkreślił, że są one są wydajniejsze, ale są też przeciętnie większe oraz, że też lokują swój kapitał w Polsce. - Poza tym one miały swój wielki udział w polska gospodarkę poprzez umiędzynarodowienie, internacjonalizację wielu polskich przedsiębiorstw. A właśnie ta internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw była kluczem do wzrostu polskiej gospodarki - dodał Rozkrut.

Z raportu wynika, że polski eksport to ponad 52 proc. polskiego PKB. - Powinno się zapytać w tym momencie, ile w tym eksporcie jest polskiej wartości - powiedział ekonomista. - Okazuje się, że prawie 35 proc, tego, co powstaje w Polsce, ostatecznie ląduje za granicą i tam jest konsumowane czy też zużywane. Więc trzeba podkreślić, że to potężny wzrost popytu zewnętrznego na polskie produkty za granicą odpowiada za większość wzrostu PKB w XXI wieku, nie popyt krajowy.

Całej rozmowy posłuchacie w podkaście:

Zobaczcie też:

"W interesie Polski nie leży sytuacja, w której jesteśmy pokłóceni ze wszystkimi sąsiadami na wschodzie"

TOK FM PREMIUM