Historia z Lublina o tym, jak wpływać na sądy. Tak będzie wyglądało prawo wg PiS?

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk składa skargę do Komisji Etyki Poselskiej na posłów PiS, Sylwestra Tułajewa i Artura Sobonia. Chodzi o wpisy na portalach społecznościowych.

Cała sprawa dotyczyła umowy, zawartej w 2014 roku na wynajem pomieszczeń dla miejskich urzędników w nieistniejącym jeszcze budynku prywatnego dewelopera w centrum Lublina. Umowa, podpisana na 10 lat z możliwością przedłużenia, dość szybko została rozwiązana. Miasto nie poniosło żadnych kar finansowych, ale sprawą zainteresował się rzecznik dyscypliny finansów publicznych.

Po dość długim rozpoznawaniu sprawy najpierw przez Regionalną Izbę Obrachunkową (wyrok uniewinniający), a potem przez Główną Komisję Orzekającą przy ministrze finansów – ostatecznie dwa dni temu zapadł wyrok uniewinniający. Wydała go Międzyresortowa Komisja Orzekająca przy ministrze finansów.  Po tym wyroku na profilu prezydenta Krzysztofa Żuka na TT pojawił się o tym wpis:

TOK FM

 Po uniewinniającym prezydenta  orzeczeniu komisji  dwaj posłowie PiS z Lubelszczyzny, Artur Soboń i Sylwester Tułajew na swoich kontach na portalu społecznościowym zamieścili takie a nie inne wpisy. Zacytujmy:

TOK FM

I jeszcze poseł Sylwester Tułajew (wcześniej radny Rady Miasta Lublin) w odpowiedzi do jednego z dziennikarzy:

TOK FM


Prezydent Lublina kieruje sprawę do Komisji Etyki Poselskiej

Jak napisał w specjalnym oświadczeniu, wpisy posłów odbiera jako „niedopuszczalną próbę ingerowania w niezawisłość pracy Komisji i wpływania na tę sprawę z wykorzystaniem instrumentów politycznych”.

 „Posłowie w sposób wyraźny próbują wywrzeć nacisk na rzecznika dyscypliny finansów publicznych zapowiadając wprost, że orzeczenie nie zakończy sprawy i będzie ona kontynuowana. Oburzającym jest fakt, że słowa te padają właśnie od parlamentarzystów, którzy jak nikt inny powinni stać na straży prawa. Obie wypowiedzi posłów PiS należy uznać za szczególnie groźne, także w świetle dyskusji wynikających z przeprowadzanej właśnie przez PiS reformy sądownictwa i ustroju państwa. Czy tak według PiS ma wyglądać państwo prawa?” – pyta prezydent w swoim oświadczeniu.

 Jest i odpowiedź posła Artura Sobonia:

TOK FMGdy dopytujemy posła, czy nie uważa, że poprzedni wpis o tym, że sprawa będzie mieć swój ciąg dalszy, był błędem dostajemy odpowiedź:

TOK FM

W swoim oświadczeniu prezydent Lublina, Krzysztof Żuk napisał coś jeszcze.

 „Jeszcze raz przypomnę, że kwestia wspomnianej umowy (na wynajem pomieszczeń – przyp. red.) była przez nas wielokrotnie analizowana, posiadamy ekspertyzy prawne i wyroki sądów powszechnych potwierdzające, że w świetle obowiązujących w dniu zawarcia umowy przepisów, była ona umową najmu. Niemniej jednak, dla wykluczenia wszelkich wątpliwości, umowa ta została rozwiązana, nie funkcjonuje w obrocie prawnym od ponad 3 lat i nie powinna być przedmiotem żadnego sporu. Ubolewam, że w tym czasie stała się ona dla polityków PiS narzędziem bezpardonowej rozgrywki politycznej. Transparentność oraz staranność prowadzonych przez nas działań potwierdziła także Międzyresortowa Komisja w wyroku z 13 grudnia 2017 roku”.

DOSTĘP PREMIUM