Przeciwko kampanii oszczerstw i dymisjom faksem. Co jeszcze napisali sędziowie?

Mocne stanowisko w sprawie odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów przyjęli dziś sędziowie z Sądu Okręgowego w Lublinie. Niemal jednogłośnie, przeciw nie był nikt.

Zebranie sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie zostało zwołane na wniosek samych sędziów, po decyzji ministra o odwołaniu prezesa i wiceprezesów. Decyzje z Warszawy zostały we wtorek przesłane do sądu faksem. O tej sprawie pisaliśmy już wczoraj: minister sprawiedliwości przekazał we wtorek informację o odwołaniu 20 prezesów w różnych miastach w Polsce.

Sędziowie, stosunkiem głosów 64 za na 67 obecnych przy dwóch wstrzymujących się przyjęli uchwałę, w której czytamy m.in.:

Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie wyraża stanowczy i kategoryczny sprzeciw wobec działań ministra sprawiedliwości, polegających na odwoływaniu w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów różnych szczebli okręgu lubelskiego, bez merytorycznego uzasadnienia podjętych decyzji.

"Czynnik polityczny"

Sędziowie piszą też, że działania ministra godzą w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane zarówno środowisku sędziowskiemu, jak i ogółowi społeczeństwa. Zdaniem sędziów, działania ministra prowadzą też do "destabilizacji całego wymiaru sprawiedliwości, zmierzając w stronę podporządkowania go czynnikowi politycznemu".

Minister narusza dobre obyczaje

Prawnicy z Lublina uznają też, że arbitralność decyzji ministra i forma ich przekazania (faksem) naruszają dobre obyczaje i są przejawem "rażącego lekceważenia zarówno osób pełniących funkcje kierownicze w wymiarze sprawiedliwości, jak i całego kierownictwa".

Sędziowie w przyjętej uchwale pozytywnie oceniają też pracę dotychczasowego prezesa, Jerzego Rodzika i wiceprezesów.

Zebranie sędziów składa stanowczy protest przeciwko kampanii oszczerstw, skierowanej w stosunku do sądów i sędziów, które nasiliły się w ostatnim okresie, a wypowiadane są także przez najwyższych przedstawicieli władzy wykonawczej

- czytamy w stanowisku sędziów.

Na zebraniu sędziów obecny był nowy prezes SO, Krzysztof Niezgoda, powołany we wtorek przez ministra sprawiedliwości (wcześniej był wiceprezesem Sądu Rejonowego Lublin Zachód). Z informacji które mamy wynika, że nowy prezes przewodniczył posiedzeniu. Został zobowiązany przez Zebranie Sędziów do publikacji na stronie sądu treści przyjętej uchwały oraz przesłania jej odpisów do ministra sprawiedliwości, prezydenta RP, Krajowej Rady Sądownictwa oraz do prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych.

Po dymisjach - rezygnacje

Stanowisko sędziów przedstawił dziennikarzom dotychczasowy rzecznik Sądu Okręgowego w Lublinie, sędzia Dariusz Abramowicz. Poinformował jednocześnie, że on sam, jak i druga sędzia pełniąca funkcję rzecznika, Katarzyna Pszczoła - zrezygnowali ze swoich stanowisk. Sędzia Dariusz Abramowicz nie chciał ujawnić, jak przebiegało zebranie ani jakie głosy na nim padły.

TOK FM PREMIUM