Lekarze o projekcie min. zdrowia: "możliwe drastyczne i katastrofalne skutki dla pacjentów"

Związek Anestezjologów przestrzega, że projektowane przez ministerstwo zdrowia rozporządzenie spowoduje wzrost ryzyka "zdarzeń niepożądanych", w tym zgonów pacjentów w szpitalach. Ostrzega też, że takie przypadki będą nagłaśniane i zgłaszane do prokuratury.

"Wszystkie zdarzenia niepożądane, w szczególności zgony hospitalizowanych pacjentów związane z brakiem personelu medycznego będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania..." - to ostra reakcja Związku Zawodowego Anestezjologów na projekt rozporządzenia ministra zdrowia z 19 grudnia. Przepisy te miałyby pozwalać dyrektorom szpitali na zlecanie lekarzom bycia podczas dyżuru do dyspozycji pacjentów nawet na kilku oddziałach w tym samym czasie, o tych pomysłach pisaliśmy tutaj.

W uwagach do projektu MZ, zamieszczonych na stronie Zarządu Głównego Związku Zawodowego Anestezjologów czytamy, że rozporządzenie ministra Radziwiłła „w drastyczny sposób zwiększy ryzyko oraz częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów, spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego”.

Lekarze podkreślają, że pełnienie przez nich dyżurów na kilku oddziałach naraz po pierwsze obniży jakość usług szpitalnych, ponadto zdezorganizuje pracę w placówkach, wreszcie, co najważniejsze - jak piszą - Zarząd Główny Związku Zawodowego Anestezjologów

z ubolewaniem stwierdza, że Minister Zdrowia odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli przedstawił projekt rozporządzenia, który może spowodować drastyczne i katastrofalne skutki zdrowotne dla hospitalizowanych pacjentów

dlatego lekarze chcą odrzucenia rozporządzenia w takim kształcie w całości.

Pomysły na zmianę przepisów nie są przypadkowe, w ten sposób szef resortu chce łatać braki kadrowe związane z wypowiadaniem przez lekarzy klauzuli opt-out, która umożliwia im pracę w wymiarze przekraczającym 48 godzin tygodniowo.

O tym, jak wyglądać może taka praca pisaliśmy tutaj.

O problemie poziomu zatrudnienia w polskim systemie ochrony zdrowia, jego przyczynach i skutkach, jakie może wywołać rezygnowanie przez lekarzy z klauzuli opt-out piszemy także tutaj.

Podcastu na ten temat posłuchasz tutaj:

Na ten sam temat jest też video:

Lekarz rezydent mówi skąd wziąć pieniądze na służbę zdrowia

TOK FM PREMIUM