Wyjazd do Watykanu na zakończenie obchodów 100-lecia publicznego szpitala

Chodzi o Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. Na stronieszpitala pojawiła się informacja, wraz ze zdjęciami, o wizycie delegacji wWatykanie i o spotkaniu z papieżem Franciszkiem. Jedna z osób, która sięna to natknęła, napisała do Fundacji "Wolność od religii". Fundacja chcewiedzieć m.in., ile kosztował wyjazd.

Ze strony krakowskiego szpitala można wyczytać, że na zakończenie obchodów 100-lecia placówki delegacja, na czele z dyrektor, dr Anną Prokop–Staszecką, była w
Watykanie i spotkała się z papieżem.

„Pani Dyrektor poprosiła o błogosławieństwo dla pracowników i pacjentów Szpitala, a także o modlitwę o dalszy rozwój tej placówki, która jest żywym pomnikiem – św. Jana Pawła II” - czytamy w oficjalnej informacji na stronie.

Z aktualności można się też dowiedzieć, że w delegacji uczestniczył również prof. Piotr Podolec, kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Serca i Naczyń, który „otrzymał błogosławieństwo co do dalszych kroków w kierunku rozwoju Europejskiego Centrum Chorób Rzadkich”.

„Nie mogłam uwierzyć, że chodzi o placówkę publiczną”

- Gdy dostałam tę informację od jednego z internautów, w pierwszej chwili pomyślałam, że chodzi o jakiś szpital prywatny. Nie mogłam uwierzyć, że dyrekcja publicznej placówki chwali się taką delegacją i zamieszcza tego rodzaju komunikat na swojej stronie internetowej. A jednak - mówi Dorota Wójcik, prezeska Fundacji „Wolność od religii”.
Fundacja wystąpiła do dyrekcji szpitala o udostępnienie informacji dotyczących wyjazdu:
-  jaki był koszt delegacji dyrektora i pracowników szpitala do Watykanu?
- jakie było uzasadnienie tej wizyty w kontekście celów statutowych szpitala?
- czy dyrekcja szpitala w ciągu ostatnich 5 lat delegowała pracowników szpitala do innych miejsc kultu religijnego oraz na spotkanie z przedstawicielami związków wyznaniowych (w tym innych niż rzymskokatolickie)?

Ile to kosztowało? My już wiemy

Udało nam się skontaktować z rzecznikiem placówki Łukaszem Wantuchem
(jednocześnie radnym Rady Miasta). Poinformował nas, że koszt wyjazdu trzyosobowej
delegacji wyniósł 7200 zł.

- Cele wizyty były dwa. Po pierwsze, wręczenie papieżowi medalu pamiątkowego z okazji 100-lecia szpitala. Drugim celem było zabieganie o wsparcie dla utworzenia Oddziału Chorób Rzadkich. Wyjazd został sfinansowany z pieniędzy szpitala - mówi Łukasz Wantuch.

Jak dodaje, szpital dostaje pieniądze z NFZ, ale też z innych źródeł, np. z darowizn. - Cały budżet szpitala wynosi 350 milionów złotych, a koszt tej delegacji to
7200 zł, ze wszystkim – wyjaśnia rzecznik placówki.
Szpital im. Jana Pawła II w Krakowie jest „instytucją województwa małopolskiego”, co można przeczytać na jego internetowej stronie. Chcieliśmy zapytać, co na to władze województwa małopolskiego? Rzecznik marszałka, Filip Szatanik nie chciał jednak na ten temat rozmawiać. Odesłał nas do… rzecznika szpitala.

Czytaj też: Pacjent zmarł po operacji wyrostka. Lekarze na ławie oskarżonych>>>

TOK FM PREMIUM