Czy globalizacja wyciągnęła ludzi z biedy? To zależy. Na przykład od tego, kto ustala, co to jest ubóstwo

Globalizacja: na pewno pogłębia nierówności, wielu ekonomistów jest też jednak zdania, że ogranicza ona ubóstwo. Trwa gorący spór, zwłaszcza, że u jego podstaw leży pytanie o ubóstwo, dokładniej: o granicę dochodu, poniżej której można mówić o ubóstwie. Bank Światowy wyznacza tę granicę na tak bardzo, wręcz kontrowersyjnie niskim poziomie. Jest też jednak pojęcie "etycznej" granicy ubóstwa.

Do dyskusji o tych granicach i definicjach oraz wpływie, jaki na pogłębianie się lub zmniejszanie skali ubóstwa ma postęp technologiczny Grzegorz Sroczyński zaprosił dra Michała Brzezińskiego z wydziału nauk ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

TOK FM PREMIUM