"Lechistan" przedwyborczy: jak wyglądało dawniej życie polityczne. Na przykład w radzie miejskiej Nowogródka

W tym odcinku "Lechistanu" autorzy odnajdują reprezentantów mniejszości narodowych w organach przedstawicielskich: niekoniecznie chodzi o Sejm czy Senat, często także o rady miejskie czy rady emigracyjne.

Na uwagi i pytania czekamy pod adresem lechistan@tok.fm

TOK FM PREMIUM