Jak Seraja Szapszał - "karaimski hrabia Monte Christo" doprowadził Resit Saffet Atabinena do łez przemową o polsko-tureckiej bliskości

Nowoczesna tożsamość karaimska rozwijała się równolegle z turecką i pan-turkizmem wzajemnie się inspirując. Najlepszą personifikacją tego procesu jest Saraja Szapszał, przywódca Karaimów. To wszystko wspierane było przez ówczesne polskie władze.

Na uwagi i pytania czekamy pod adresem lechistan@tok.fm

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM