Jak przygotować dziecko na kontakt z pornografią? A czy można taki kontakt utrudnić, albo uniemożliwić?

Z badań wynika jasno, że najmłodsi użytkownicy internetu na treści porno natrafiają po raz pierwszy najczęściej przypadkiem. Bo dziś pornografia to nie kolorowa gazeta czy VHS, a wysokiej jakości technicznej filmy, które są bardzo łatwo, i w ogromnej ilości, dostępne w internecie. Co, jako rodzice, możemy zrobić, żeby spróbować uchronić nasze dzieci przed negatywnymi konsekwencjami kontaktu z pornografią? Co możemy zrobić jako społeczeństwo, aby systemowo utrudnić dostęp dzieci do stron porno?

Eksperci, zaproszeni do tej audycji nie mają wątpliwości: pornografia to, w odniesieniu do dzieci, produkt szkodliwy, szybko i mocno uzależniający, zwłaszcza w formie, w jakiej dostępna jest w internecie. To nie tylko obrazy wynaturzone, ale też coraz częściej zawierające sceny coraz brutalniejszej przemocy.

Na ten poważny, i bardzo aktualny temat rozmawiają Łukasz Wojtasik z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz Mikołaj Sowiński ze Stowarzyszenia Twoja Sprawa, rozmowę prowadzi Wojciech Klicki z "Panoptykonu".

Tutaj możesz też znaleźć tekst na ten temat, przygotowany przez autora tego podcastu.

DOSTĘP PREMIUM