ProteGO Safe, aplikacja anty-COVID 19: ważne deklaracje od ministra cyfryzacji

W walce z pandemią koronawirusa pojawiło się z jednej strony mnóstwo ograniczeń, z drugiej: "tymczasowych" regulacji prawnych, które budzią wątpliwości nie tylko co do ich tymczasowości, ale wielu różnych celów, którym mogą służyć, celów zupełnie nie związanych z ochroną zdrowia obywateli. Wśród rozwiązań, które, słusznie, budzą wiele obaw i podejrzeń, są aplikacje, które mają pomóc nam samym, ale i władzom, w zlokalizowaniu osób, które mogą być zarażone i prześledzeniu, kto jest potencjalnie przez nie zarażony, bo niedawno się z nim kontaktowały.

O to, co robią polskie władze w kwestii stosowanych w naszym kraju, i w Unii Europejskiej, rozwiązań w tej sprawie, i, po prostu - aplikacji ProteGO Safe Katarzyna Szymielewicz rozmawia z ministrem cyfryzacji, Markiem Zagórskim.

TOK FM PREMIUM