Step i pustynia. To Polska przyszłości

Niemal 90 proc. lądowej powierzchni Ziemi może ulec upustynnieniu w ciągu następnych 30 lat, co przyczyni się do zmniejszenia globalnych zbiorów o 10 proc. - to wnioski płynące z treści Światowego Atlasu Upustynnienia. Co czeka Polskę? To samo: województwo łódzkie w końcu zamieni się w pustynię, kujawsko-pomorskie najbardziej ucierpi na skutek susz, Pomorze nękać będą ekstremalnie silne wiatry a w Małopolsce dochodziło będzie do osuwania się ziemi. Tegoroczna susza to tylko delikatny przedsmak katastrofy, do której zmierzamy.

TOK FM PREMIUM