Skąd i dokąd będą uciekać ludzie przed zmieniającym się klimatem? #Climigration zaczęło się na dobre

Domy niszczone są przez cyklony, powodzie i pożary lasów. To one zmuszają ludzi do migracji siedem razy częściej niż trzęsienia ziemi i wybuchy wulkanów, oraz trzy razy częściej niż konflikty zbrojne. Przyczyna? Zmiany klimatu. Już teraz 20 milionów osób, co roku, musi zmieniać miejsce zamieszkania na skutek rosnącej liczby katastrof naturalnych wywołanych zmianami klimatu. To dane z raportu międzynarodowej organizacji humanitarnej OXFAM.

Gościem Małgorzaty Gołoty jest dr Wojciech Wilk z Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej.

TOK FM PREMIUM