Czy PiS powoła sobie p.o. Rzecznika Praw Obywatelskich? "Mamy wojnę przeciwko konstytucji"

Tak, to jeden z możliwych scenariuszy: że zwykłą większością głosów PiS, który nie jest w stanie legalnie przeforsować uległego sobie kandydata przez Parlament uchwali sobie sposób na to, by ominąć konstytucyjne wymogi powoływania Rzecznika Praw Obywatelskich.

O takim "rozwiązaniu problemu" mówi w tej rozmowie prof. Ewa Łętowska zaś prof. Mirosław Wyrzykowski podkreśla, że wniosek skierowany przez Sejm do Trybunału Konstytucyjnego, którego celem jest, mówiąc w uproszczeniu, pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich, to prawdziwa wojna z konstytucją: jeden konstytucyjny organ wnioskuje do drugiego o "ubezwłasnowolnienie" trzeciego.

W tej rozmowie pada oczywiście więcej gorzkich słów w sprawie działań obecnych rządzących przeciwko Adamowi Bodnarowi jako Rzecznikowi Praw Obywatelskich ale też generalnie przeciwko tej instytucji.

TOK FM PREMIUM