Władza PiS po raz kolejny przegrywa w konfrontacji z UE: KE kieruje "ustawę kagańcową" do TSUE. Co to oznacza?

Izba Dyscyplinarna nie jest sądem - to, co wielokrotnie powtarzali w Polsce prawnicy potwierdza Komisja Europejska, która postanowiła skierować sprawę tzw. "ustawy kagańcowej" do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jednocześnie wnosząc też o środki zabezpieczające, czyli zamrożenie działań Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i zawieszenie działania podjętych dotąd przez tę Izbę decyzji.

O całej sprawie piszemy tutaj zaś o tym, co te decyzje oznaczają, jakie przyniosą rezultaty i konsekwencje oraz jak może próbować się bronić przed ich działaniem obecna władza pytam profesora UW i zarazem zastępcę Rzecznika Praw Obywatelskich Macieja Taborowskiego. Tłumaczymy też między innymi czym różni się obecne postępowanie przeciwnaruszeniowe od postępowania prejudycjalnego.

TOK FM PREMIUM