Odporność psychiczna. Dimitrova i Stawiszyński o rezyliencji

Wiele prowadzonych współcześnie badań pokazuje, że ludzie są zdecydowanie bardziej odporni psychicznie niż to wynika z rozmaitych stereotypowych przekonań. Dotyczy to zarówno trudnych doświadczeń w dzieciństwie, jak i traumatycznych doświadczeń w okresie dorosłości. Pojęcie rezyliencji - czyli odporności psychicznej, choć znaczenie tego terminu jest szersze - jest w różnych psychoterapeutycznych i psychologicznych tekstach stosowane coraz częściej.

I właśnie jemu poświęcony jest najnowszy odcinek „Naszych wewnętrznych konfliktów”, w którym mowa jest także m.in. o różnicach w zachodnim i wschodnim podejściu do wychowywania dzieci, na przykładzie głośnej książki Amy Chua „Bojowa pieśń tygrysicy”.

Piszcie do nas: naszewewnetrznekonflikty@gmail.com

TOK FM PREMIUM