Poczta nadal bezprawnie trzyma dane wszystkich dorosłych Polaków? Tak twierdzą prawnicy, bo państwo udaje, że RODO nie istnieje

Minął rok. Zaledwie rok od czasu, kiedy ministerstwo cyfryzacji przekazało firmie Poczta Polska płytę DVD z adresami i numerami PESEL wszystkich dorosłych Polek i Polaków, to było przygotowanie do tzw. wyborów korespondencyjnych, do których w końcu nie doszło. Od tego czasu firma trzyma sobie te dane - nie wiadomo do czego je wykorzystując.

Przy okazji: czy dostałeś/dostałaś informację, że Poczta jest administratorem Twoich danych osobowych, posiada je w takim to a takim celu oraz informację w sprawie procedury, według której możesz te dane edytować lub zażądać ich usunięcia? Każda firma, dysponująca Twoimi danymi musi to robić, i robi (to efekt słynnego RODO) - ale Poczta Polska nie. I wspiera ją w tym... Urząd Ochrony Danych Osobowych. A niektóre prokuratury, do których Watchdog Polska doniosło w sprawie wójtów i burmistrzów, w których gminach udostępniono Poczcie dane z tzw. spisów wyborców uznały, że nie doszło do przestępstwa.

Na jakim etapie jest ta sprawa, jak możemy doprowadzić, by winni zaniedbań w tej sprawie ponieśli konsekwencje, obywatele odzyskali kontrolę nad swymi danymi osobowymi a instytucje, które powołano, by chroniły praw obywateli wreszcie zaczęły to robić? Na te między innymi pytania próbujemy w tej rozmowie odpowiedzieć z moimi gośćmi, którymi są dzisiaj Katarzyna Batko-Tołuć, dyrektorka programowa i członkini zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska i mecenas Witold Chomiczewski z kancelarii Lubasz i Wspólnicy.

Już po opublikowaniu podcastu dostaliśmy e-maila, w którym Poczta Polska przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie, oto jego treść:

"W związku z informacją medialną dotyczącą orzeczenia WSA w Warszawie sygn. IV SA/Wa 1817/20 – ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Ministra Cyfryzacji w przedmiocie udostępnienia Poczcie Polskiej S.A. danych osobowych z Rejestru PESEL Poczta Polska oświadcza, że nie otrzymała dotychczas z WSA uzasadnienia przedmiotowego wyroku, tym samym nie może odnieść się do doniesień prasowych w przedmiotowej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny. Spółka podejmie decyzje co do dalszych kroków prawnych po jego doręczeniu.

Niezależnie od powyższego, należy podkreślić, iż działania Spółki związane z organizacją wyborów wynikały z nałożonej na Spółkę decyzji Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2020 r. (BPRM.4820.2.3.2020) dotyczącej podjęcia przez Pocztę Polską S.A. czynności niezbędnych do przygotowania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a ich niezwłoczne podjęcie wynikało z natychmiastowej wykonalności tej decyzji z mocy prawa.

Warunkiem sprawnego przeprowadzenia procesu wyborczego w formie korespondencyjnej było m.in. pozyskanie danych mieszkańców uprawnionych do głosowania w celu skutecznego przygotowania procesu logistycznego dostarczenia pakietów wyborczych. Realizując to zadanie, Spółka działała w dobrej wierze i w granicach prawa, tj. na podstawie art. 99 ustawy z 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Po wykonaniu nałożonego na Spółkę obowiązku dane „wyborców” pozyskane na podstawie tych przepisów zostały przez Pocztę Polską trwale usunięte."

TOK FM PREMIUM