Przemoc ze względu na płeć: przeciwko Goliatowi. Kim on jest?

"16 dni przeciwko przemocy ze względu na płeć" - domniemaną w tytule akcji płcią jest płeć żeńska, bo to kobiety, wg nie budzących wątpliwości statystyk, padają najczęściej ofiarami domowej przemocy. Występuje ona w różnych domach - może się zdarzyć u osób biednych i zamożnych, z wysokim, i każdym innym statusem społecznym.

Owszem, bywa, że ofiarami przemocy domowej stają się także mężczyźni. O nich zatem także rozmawiamy. Moje rozmówczynie to ponownie mec. Natalią Klima-Piotrowska - przewodnicząca komisji praw człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej i mec. Monika Sokołowska - przewodnicząca zespołu ds kobiet przy tejże Radzie. POSŁUCHAJ:

Pierwszą część rozmowy o przemocy domowej znajdziesz TUTAJ:

TOK FM PREMIUM