Premierze Morawiecki, luka płacowa w Polsce to dużo więcej niż 4,5%

Luka płacowa to, ujmując rzecz najprościej, dysproporcja pomiędzy wynagrodzeniem dwojga pracowników, którzy mają to samo wykształcenie i zajmują to samo stanowisko pracując w takim samym wymiarze godzin a różni ich jedynie to, że ten zarabiający lepiej jest mężczyzną a ta zarabiająca gorzej to kobieta. Poza płcią nie różni ich nic. A zatem: może to po prostu mobbing?

To jednak tylko jeden z objawów dyskryminacji zawodowej ze względu na płeć. Inne, "siostrzane" zjawisko polega na tym, że w wielu firmach i instytucjach zwyczajowo częściej awansuje się kobiety niż mężczyzn.

O tych, i innych zjawiskach dyskryminacji zawodowej ze względu na płeć rozmawiam z dr Ewą Rumińską-Zimny - wykładowczynią na studiach gender studies w Polskiej Akademii Nauk, członkinią zarządu Kongresu Kobiet, zajmującą się rolą kobiet i płci w gospodarce.

POSŁUCHAJ:

TOK FM PREMIUM