Eurozet, nadawca Radia ZET, w Grupie Agora. Historyczna transakcja Agory

Sąd II instancji podtrzymał bezwarunkową zgodę na przejęcie przez Agorę kontroli nad Eurozetem. W ślad za tym spółka sfinalizowała swoją największą w historii inwestycję w media - na mocy podpisanej tego samego dnia umowy stała się właścicielem kontrolnego pakietu udziałów nadawcy Radia ZET. - Dzięki połączeniu sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu jako drugi największy nadawca w Polsce stajemy teraz do rywalizacji o pozycję lidera polskiego rynku radiowego - zapowiada Bartosz Hojka, prezes Agory.

27 lutego 2023 r. Agora zawarła umowę z dotychczasowym większościowym wspólnikiem Eurozetu - czeską spółką SFS Ventures s.r.o., kupując 110 udziałów Eurozet Sp. z o.o., stanowiących 11 proc. kapitału zakładowego i dających 11 proc. ogólnej liczby głosów na zgromadzeniu wspólników Eurozet. Zgodnie z umową zapłaciła za to cenę wyjściową 9,17 mln EUR (ostateczna cena zostanie ustalona w oparciu o zapisy w umowie wspólników), finansując transakcję dzięki pożyczce udzielonej przez SFS Ventures. 

Dzięki temu Agora stała się większościowym wspólnikiem Eurozetu z udziałami stanowiącymi 51 proc. kapitału zakładowego i zapewniającymi 51 proc. liczby głosów na zgromadzeniu wspólników. Przejęcie kontroli nad spółką Eurozet umożliwiła Agorze prawomocna decyzja sądu II instancji, który podtrzymał bezwarunkową zgodę na realizację tej transakcji.

- Zakup Eurozetu to największa w historii Agory inwestycja w media, zaplanowana i konsekwentnie realizowana przez nas wbrew przeciwnościom - komentuje Bartosz Hojka, prezes zarządu Agory.  - Agora od ponad ćwierć wieku jest jednym z głównych graczy na krajowym rynku radiowym i ma ogromny wkład w budowę profesjonalnego radia w Polsce. Jesteśmy twórcami wielu formatów radiowych, w tym wyjątkowego Radia TOK FM - największego w mojej opinii sukcesu w polskich mediach ostatniej dekady. Grupa Eurozet to nadawca ze świetnym zespołem, gigantycznym dorobkiem i potencjałem. Dzięki połączeniu sił stajemy się drugim największym nadawcą w polskim eterze - dodaje Bartosz Hojka.  

Po dołączeniu Eurozetu do Grupy Agora w skład jej działalności radiowej, stanowiącej od tego momentu największy mediowy segment Grupy, wchodzić będzie 7 rozgłośni znajdujących się w TOP20 najczęściej słuchanych stacji w Polsce - każdego tygodnia włącza je ponad 18 milionów Polaków. Ich łączny udział w słuchalności to ponad 26 proc. 

- To jednak nie finał, ale kolejny krok w strategicznym planie Agory, którym jest osiągnięcie pozycji numer 1 na rynku radiowym w Polsce pod względem słuchalności i sprzedaży - dodaje Bartosz Hojka. 

Już wkrótce Agora ogłosi plan działań zmierzających do połączenia sił Grupy Radiowej Agory i Eurozetu. W pierwszej kolejności będą one dotyczyły zmian organizacyjnych, a także wspólnej oferty handlowej. 

Agora jest mniejszościowym udziałowcem Eurozet Sp. z o.o. od 2019 r. W tym samym roku złożyła do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgłoszenie dotyczące zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Eurozet poprzez zakup pozostałych 60 proc. udziałów tej spółki od większościowego inwestora SFS Ventures. Postępowanie w tej sprawie toczyło się prawie półtora roku i było jednym z najdłuższych w historii UOKiK. W styczniu 2021 r. Prezes Tomasz Chróstny zakazał Agorze przejęcia Eurozetu. 

- Decyzja ta opierała się na przypuszczeniach i abstrakcyjnych hipotezach. W opinii ekspertów od rynku mediów, jak i od ekonomiki koncentracji argumenty Prezesa UOKiK były oderwane od sytuacji rynkowej, a zakaz - zastosowany po raz pierwszy w ciągu 9 lat - wydany został sprzecznie z prawem - przypomina Anna Kryńska-Godlewska, członkini zarządu Agory. - To dlatego dwa lata temu złożyliśmy odwołanie od tej decyzji i w maju 2022 r. doczekaliśmy się wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w postaci bezwarunkowej zgody na przejęcie Eurozetu. Rozstrzygnięcie to przypieczętował dziś prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego, dając nam - po kilkudziesięciu miesiącach urzędowej i sądowej batalii - możliwość realizacji kluczowych dla spółki planów - dodaje Anna Kryńska-Godlewska.  

Agora do tej pory była właścicielem trzech sieci lokalnych stacji radiowych nadających pod markami: Radio Złote Przeboje, Radio Pogoda i Rock Radio, a także większościowym współwłaścicielem ponadregionalnego Radia TOK FM. Grupa Radiowa Agory intensywnie rozwija swoją obecność online, m.in. portal tokfm.pl, w tym ofertę premium - liczba wykupionych dostępów Premium TOK FM na koniec października 2022 r. przekroczyła 30 tys., a od listopada działa Tuba - nowy serwis muzyczno-podcastowy dla młodych odbiorców.  

W portfolio Eurozet jest pięć rozgłośni: Radio ZET, Antyradio, Chillizet, Meloradio i Radio Plus, a także serwisy internetowe, m.in. radiozet.pl, antyradio.pl, chillizet.pl, planeta.pl i radiostacja.pl. Eurozet prowadzi także Studio ZET produkujące reklamy oraz Eurozet Live - markę dedykowaną projektom cross-mediowym, marketingowi miejsc i wydarzeń.  

TOK FM PREMIUM