Trochę Mołdawii, Ukrainy i Rzeczpospolitej, dużo - kultury i sztuki. Bohater: Piotr Mohyła

Po ostatnich, pełnych krwi i przemocy opowieściach, teraz - odcinek kulturalno-oświatowy. O wspaniałych zabytkach architektury i wędrujących przez stulecia manuskryptach. Wszystko jednak w ogniu sporów religijnych. Czy da się przeprowadzić prawosławną kontrrewolucję kontrreformacji? Czy można być prawosławnym Niemcem? Czy da się połączyć renesans z gotykiem w jednym budynku? Czy można na jednym obrazie mieć dwie żony - w tym jedną nieżyjącą? Czy na szczytach władzy funkcjonował albański gang?

POSŁUCHAJ>>>>>

TOK FM PREMIUM