Czy współcześni ojcowie pomagają przy dzieciach? Nie chodzi o "pomoc", ale współudział

Tradycyjny podział ról w rodzinie jest tak głęboko zakorzeniony w kulturze, że ujawnia się nawet w języku, w subtelny sposób. Mówiąc o ojcach, często odruchowo mówimy o "pomaganiu", podczas kiedy nie chodzi o pomoc, ale współuczestniczenie w wychowaniu, opiece i innych obowiązkach rodzicielskich. A tych więcej wciąż spoczywa na matkach, chociaż ojcowie coraz chętniej angażują się w zajmowanie się dziećmi.

POSŁUCHAJ>>>>>>>

TOK FM PREMIUM