Przedsiębiorcy z zalanego Bierunia o specustawie: Dla nas to żadna pomoc

- Nie takiej pomocy oczekiwaliśmy - mówią reporterce TOKFM przedsiębiorcy dotknięci skutkami powodzi z maja i czerwca. Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy gwarantującej im wsparcie.

Specustawa przewiduje m.in. udzielanie preferencyjnych pożyczek na odbudowę firm oraz pożyczki na wypłaty wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy. Osobom prowadzącym gospodarstwa rolne i ich rodzinom umożliwia zatrudnienie przy robotach publicznych i pracach interwencyjnych. Na jej podstawie również osoby bezrobotne przez rok można zatrudniać przy pracach interwencyjnych.

- Moja firma poniosła około 70 tysięcy złotych strat. Ta ustawa, nad którą debatuje rząd, nie jest adekwatna do tego, jakie faktycznie są straty i co jest potrzebne. Państwo proponuje preferencyjne kredyty czy zwolnienia z ZUS. To nie jest moja wina ze zostałem zalany tylko ich i to oni odpowiadają za przerwanie wałów. Pomoc, którą deklarują, jest żenująca - ocenia właściciel pizzerii z Bierunia, całkowicie zniszczonej przez wodę. Jej odbudowa potrwa jeszcze kilka miesięcy.

- Straty są bardzo duże, zniszczone różne maszyny. Jedną z nich już kupiliśmy za 110 tysięcy. Nie wiem, na ile ta pomoc będzie przydatna. Pracownicy byli na urlopach. Urlopy trzeba było zapłacić. Miesiąc było sprzątania i uruchomiania maszyn i też trzeba było płacić- mówi Wiesław Wójcik z Bierunia, który zatrudnia 14 osób. - Dla nas to niej pomoc. Żadna - dodaje jego córka Ewa Brandys.

Czego najbardziej potrzebują? - Chciałbym, żeby wał, który został przerwany 17 maja, został tak naprawiony, żeby taka sytuacja w naszym zakładzie się nie powtórzyła. No i przydałyby się znacznie większe możliwości, jeżeli chodzi o preferencyjne kredyty - dodaje Wójcik.

W myśl ustawy o preferencyjne pożyczki mogą się ubiegać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają nie więcej niż 50 osób - mogą oni otrzymać maksymalnie do 50 tys. zł na odbudowę firm. Pieniądze na ten cel pochodzą ze środków rezerwy celowej budżetu państwa. Szacuje się, że przedsiębiorców poszkodowanych przez powódź jest ponad 1,5 tys. Mieszkania zastępcze dla powodzian

DOSTĘP PREMIUM