Wniosek o Trybunał Stanu dla Kaczyńskiego i Ziobry

Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry - taki wniosek ma zawierać raport końcowy komisji badającej śmierć Barbary Blidy - dowiedział się nieoficjalnie reporter Radia TOK FM. Jutro przewodniczący Komisji Ryszard Kalisz zaprezentuje swoje stanowisko w tej sprawie. Potem będą dwa tygodnie na zdania odrębne pozostałych członków.

- Wniosek o Trybunał Stanu na pewno będzie. Kogo będzie dotyczył, to pozostawiam panu przewodniczącemu - potwierdza Danuta Pietraszewska (PO) z komisji śledczej. - Ziobro na równi z Jarosławem Kaczyńskim wypaczyli funkcjonujący wówczas aparat sprawiedliwości - dodaje.

Raport, to koniec pracy komisji, która kosztowała podatnika, jak wyliczyły media, blisko milion złotych. Dokument Ryszarda Kalisza - jak dowiedział się reporter TOK FM - liczy 250 stron. Jest w nim przedstawiony stan faktyczny sprawy z dowodami, rozdział dotyczący ustaleń komisji - tezy i konkretne dowody oraz popierające je zeznania świadków. No i wnioski. - Pewne sprawy są niedopowiedziane. Większość dokumentów nad którymi pracowała komisja również jest "tajna" - mówi nam Włodzimierz Piątkowski, asystent posła Kalisza.

Jeśli dwie trzecie komisji śledczej poprze wniosek o pociągnięcie Kaczyńskiego i Ziobry do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu, wnioskiem zajmie się Sejm. Decyzja o ich postawieniu przed Trybunałem Stanu zapada, gdy zagłosuje za nią co najmniej trzy piąte (276) posłów.

Superszeryf wbrew konstytucji

Spora część raportu komisji śledczej będzie poświęcona Zbigniewowi Ziobrze i zarządzeniu premiera Jarosława Kaczyńskiego o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Przestępczości Kryminalnej. Na jego czele stanął właśnie Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości. W skład zespołu weszli - minister sprawiedliwości jako przewodniczący, minister spraw wewnętrznych, Komendant Główny Policji, szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Przewodniczący, wśród różnych uprawnień, mógł zwracać się o wszelkie informacje od jego członków i miał obowiązek na bieżąco informować prezesa Rady Ministrów o wynikach prac i działaniach zespołu. Jego kompetencje określono później jako "superszeryfa".

Według pierwszych tez raportu, takie podporządkowanie ministrowi sprawiedliwości stanowiło złamanie ustawy o działach administracji rządowej [opisującej kto w administracji rządowej za co odpowiada - red.].

- W mojej ocenie powołanie tego zespołu jest sprawą bulwersującą. Tak jak i późniejsze konsekwencje. Zbigniew Ziobro wydawał polecenia wysokim funkcjonariuszom policji. Naszym zdaniem to znaczące przekroczenie uprawnień. Myślę, że Ryszard Kalisz będzie z tych faktów również wyciągał wnioski - mówi członek komisji śledczej ds. śmierci Blidy Marek Wójcik z PO.

- Jest sporo przesłanek, szczególnie jeżeli chodzi o pana Ziobro, które naruszały kwestie konstytucyjne. Dyskusje na ten temat się toczyły - przyznaje PSL-owski członek komisji Tadeusz Sławecki. - Co z tym Kalisz zrobi tego nie wiem.

Z Ryszardem Kaliszem nie udało nam się dziś skontaktować - konsekwentnie nie odbierał telefonu. Jednak nieoficjalnie dowiedzielniśmy się, że wnioski części komisji o postawienie Zbigniewa Ziobry i Jarosława Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu znajdą się w jego raporcie.

Raportu nie ma, ale PiS już ma zdanie odrębne

- Ryszard Kalisz systematycznie zapowiadał wniosek o Trybunał Stanu dla Jarosława Kaczyńskiego - przyznaje Anna Zalewska reprezentująca w komisji śledczej Prawo i Sprawiedliwość. - Sama jestem ciekawa, chociaż nie widzę uzasadnienia. Będziemy mieli czas na odniesienie się do raportu. Mam nadzieję, że dłużej niż 24 godziny mówi z przekąsem i dodaje: - Nie było nagonki, nie było "afery Blidy" była za to "afera węglowa". Nie było tropienia "układu lewicowego", więc nie było dusznej atmosfery IV Rzeczpospolitej, była raczej atmosfera "postrywinowska"

Trzy i pół roku komisji śledczej

Barbara Blida zastrzeliła się w kwietniu 2007 roku podczas zatrzymania jej przez funkcjonariuszy ABW. Osiem miesięcy później (grudzień 2007 r.), wkrótce po przejęciu władzy przez koalicję PO-PSL, decyzją Sejmu powstała komisja śledcza do zbadania okoliczności śmierci Barbary Blidy. W skład komisji weszło siedmiu posłów - trzech z PO: Tomasz Tomczykiewicz, Danuta Pietraszewska i Marek Wójcik; dwóch z PiS: Wojciech Szarama i Beata Kempa (którą w listopadzie 2009 r. zastąpiła Anna Zalewska) oraz Tadeusz Sławecki z PSL. Przewodniczącym został Ryszard Kalisz z SLD. Komisja obradowała ponad 80 razy i przesłuchała kilkudziesięciu świadków. Część posiedzeń była niejawna.

Czym jest Trybunał Stanu?

Szesnastu członków wybieranych przez Sejm na czas trwania jego kadencji, dwóch zastępców i przewodniczący - czyli Trybunał Stanu w Polsce. To najwyższy konstytucyjny organ władzy sądowniczej. Główne zadanie - egzekwowanie odpowiedzialności: i instytucji, i urzędników państwowych za naruszenie Konstytucji i ustawy.

Przed oblicze Trybunału Stanu oprócz głowy państwa, mogą także zostać pociągnięci: premier i członkowie rady ministrów, prezesi- NiK -u i NBP, naczelny dowódca sił zbrojnych, członkowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także posłowie i senatorowie.

Aby postawić kogoś przed Trybunałem Stanu,

Co istotne - jego wyroki są ostateczne. Władzy nie ma tu nawet prezydent - wobec osoby skazanej nie może być bowiem zastosowane jego ułaskawienie. To jedyny taki organ w Polsce.

Zbiera się stosunkowo rzadko - w ciągu ostatnich 30 lat postępowań było dosłownie kilka. Ostatnia najsłynniejsza sprawa rozpatrywana przez Trybunałem Stanu, to ta dotycząca byłego ministra skarbu w rządzie Jerzego Buzka - Emila Wąsacza.

Choć zapowiedzi było więcej - blisko rok temu Trybunał Stanu wieszczono byłemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu i byłemu premierowi Leszkowi Millerowi. Za słynne już więzienia CIA.

Po 40 latach ujawniono słynne Pentagon Papers [ZOBACZ ZDJĘCIA]

DOSTĘP PREMIUM