Wybory do europarlamentu. Ostatnie dni na dopisanie się do spisu wyborców

21 maja mija termin na składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Powinni o tym pamiętać ci, którzy chcą głosować w miejscu innym niż zameldowania. Podpowiadamy, jak i gdzie złożyć odpowiednie dokumenty.
Zobacz wideo

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Jeśli ktoś nie chce głosować w lokalu wyborczym właściwym dla swojego miejsca zameldowania (bo na przykład na co dzień mieszka w innym mieście), ma prawo złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców innej gminy. Może to zrobić przez internet lub tradycyjnie - w urzędzie.

Jak złożyć wniosek w urzędzie?

Jeśli chcemy całą procedurę przeprowadzić osobiście - wniosek składamy do urzędu gminy, w  której chcemy zagłosować. Wzory wniosków powinny być dostępne na stronach internetowych urzędu. Jeśli go nie będzie, można taki dokument napisać samodzielnie. Należy uwzględnić w nim takie dane jak : nazwisko, imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer PESEL, adres zamieszkania i adres czasowego pobytu w dniu wyborów.

Dodatkowo można podać adres swojego adresu zameldowania (jeśli jesteś osobą, która nigdy nie składała wniosku o wpisanie do rejestru wyborców); gminę, która wpisała cię do rejestru wyborców na twój wniosek (jeśli jesteś osobą, która składała taki wniosek) lub adres swojego stałego miejsca zamieszkania (jeśli mieszkasz za granicą).

Cała procedura trwa kilka dni. Urzędnicy muszą najpierw sprawdzić dane podane we wniosku i skontaktować się z urzędem gminy, który wpisał cię do rejestru wyborców. Dopiero wtedy może dopisać cię do spisu wyborców. 

>> WYBORY DO PE. ZOBACZ WSZYSTKIE LISTY KOMITETÓW WE WSZYSTKICH OKRĘGACH

Jak złożyć wniosek przez internet?

Jeśli wniosek o dopisanie do spisu chcesz złożyć przez internet, musisz posiadać profil zaufany lub e-dowód.

Aby złożyć wniosek, należy wejść na stronę obywatel.gov.pl (tam znajduje się też dokładny opis całej procedury). Po kliknięciu w odpowiedni przycisk ("wyślij wniosek") zostaniemy przeniesieni na stronę logowania i - po zalogowaniu - postępować zgodnie ze wskazówkami.

Po wypełnieniu i podpisaniu wszystkich dokumentów powinniśmy otrzymać potwierdzenie wysłania wniosku na skrzynkę ePUAP oraz e-mail, który podaliśmy we wniosku.

Wniosek online - podobnie jak zwykły - można złożyć tylko do 21 maja.

Jak pobrać zaświadczenie do głosowania?

Jeśli dany wyborca nie chce dopisywać się do spisu, ale wie, że w dniu wyborów nie będzie obecny w miejscu, gdzie na ogół głosuje, ma prawo pobrać z urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania.

Takie zaświadczenie wydaje urząd gminy właściwy dla twojego miejsca zameldowania na pobyt stały lub w którym dopisano cię do rejestru wyborców na twój wniosek. 

Z zaświadczeniem można głosować w dowolnym lokalu wyborczym w kraju, za granicą i na polskim statku morskim.

Zaświadczenia o prawie do głosowania wydawane są do dnia 24 maja 2019 roku. (w godz. pracy urzędu).

DOSTĘP PREMIUM