Kiedy wybory prezydenckie? Kto i jak głosuje, kto może kandydować? Najważniejsze informacje

Obecnie prezydentem Polski jest Andrzej Duda, który w 2015 roku pokonał w II turze wyborów Bronisława Komorowskiego. Jego kadencja kończy się w 2020 roku. Kiedy wybory prezydenckie? Jak się w nich głosuje? Kto może głosować? Kto może kandydować? Przeczytaj najważniejsze informacje.
Zobacz wideo

Kiedy wybory prezydenckie? Jak się w nich głosuje?

W Polsce w drodze wyborów jest wyłaniany parlament, lokalne organy samorządowe oraz prezydent państwa. Wybory prezydenckie, jak sama nazwa wskazuje, to powszechne wybory, w których wybiera się Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Odbywają się one co 5 lat na zarządzenie marszałka Sejmu, chyba że z jakiegoś powodu (np. śmierci lub rezygnacji z urzędu prezydenta) kadencja prezydenta zakończy się wcześniej. Od 2015 roku tę funkcję sprawuje Andrzej Duda, który wygrał w II turze z Bronisławem Komorowskim, zdobywając poparcie równe 51,55 proc. Wówczas I tura wyborów odbyła się 10 maja, a II tura dwa tygodnie później - 24 maja. Zgodnie z prawem, jeżeli nie zajdą szczególne okoliczności, kolejne wybory prezydenckie odbędą się w 2020 roku.

Wówczas marszałek Sejmu (zgodnie z art. 289 Kodeksu Wyborczego), określa dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w ustawie (a więc ustala kalendarz wyborczy). Po ustaleniu wszystkich terminów i dopełnieniu procedur, odbywa się głosowanie. By wziąć w nim udział, należy być pełnoletnim i mieć przy sobie ważny dokument tożsamości. Prezydentem zostaje wówczas ten kandydat, który otrzyma ponad połowę wszystkich ważnie oddanych głosów. Przy czym w tym przypadku frekwencja nie decyduje o ważności wyborów. Jeśli I tura nie okaże się rozstrzygająca, dwa tygodnie później odbywa się II tura, w której uczestniczą dwaj kandydaci z największą liczbą głosów.

Kto może głosować? Kto może kandydować?

Do głosowania w wyborach prezydenckich uprawnieni są wszyscy obywatele Polski, którzy posiadają czynne prawo wyborcze. W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje od ukończenia 18. roku życia (najpóźniej w dniu głosowania), ale może zostać odebrane prawomocnym wyrokiem sądowym (pozbawienie praw publicznych) albo Trybunału Stanu. Głosować nie mogą także osoby ubezwłasnowolnione.

Jednak nie każda osoba, która ma czynne prawo wyborcze, może kandydować na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Decydujące w tym przypadku jest bierne prawo wyborcze, czyli prawo do kandydowania. Osoba chcąca kandydować musi mieć skończone 35 lat. Co więcej, kandydatem na prezydenta jest osoba zgłoszona przez co najmniej 100 000 obywateli, mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenia takiego dokonuje komitet wyborczy udzielający formalnego poparcia, który powstaje po pisemnym wyrażeniu zgody danej osoby na kandydowanie. Po zebraniu co najmniej 1000 podpisów obywateli popierających kandydata komitet wyborczy może zostać zgłoszony Państwowej Komisji Wyborczej. Osoba piastująca urząd Prezydenta może ubiegać się o reelekcję tylko raz.

DOSTĘP PREMIUM